Spišská Kapitula

V Nedeľu 17.apríla sme sa my, pár birmovancov vybrali na Deň otvorených dverí Spišskej Kapituly s pánom kaplánom Ľubošom Laškotym, sestrou Damiánou a Zuzkou. Pred odchodom sme sa stihli pomodliť v kostole.

Cestu tam sme zvládli úspešne. Ako sme prišli, tak sme si hovorili, že tu sa človek stratí a aké to tu je obrovské. Pán kaplán nás doviedol do kaplnky, v ktorej sme sa pomodlili ranné chvály. Po nej sme šli na slávnostnú sv. omšu, ktorú celebroval náš diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Zarazilo nás to, čo sa počas nej dialo. Medzi kandidátov diakonátu a kňazstva boli prijatí ôsmi bohoslovci.

Program ďalej pokračoval diskusiou s pánom kaplánom Ľubošom, počas ktorej nám zahrala kapela Men in black. Po obede sme si obzreli izbu bohoslovca Filipa, s ktorým sme sa aj zoznámili. Neskôr pre nás pripravili rôzne aktivity, ktoré sme s veľkou radosťou podstúpili.

Cesta naspäť bola veľmi bezpečná, ale aj zábavná. Ešte raz sa chcem poďakovať pánovi kaplánovi Ľubošovi Laškotymu, Zuzke a sestre Damiáne že mali odvahu nás tam zobrať. Patrí vám veľké Pán Boh zaplať!

Jakub Barón

Biblická súťaž pre deti

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odIMGP8979povedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).

Súťažná úloha č.20: V Lukášovom evanjeliu nám Ježiš hovorí aj o láske k nepriateľom. Dokončite správne vetu: Lebo akou mierou budete merať vy, ….

 

Biblická súťaž pre deti

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené doIMG_1795 schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).

Súťažná úloha č.19: Napíš mená Ježišových učeníkov.