Božie milosrdenstvo

 V Cirkvi prežívame mimoriadny Svätý rok božieho milosrdenstva. Pri tejto príležitosti hosťom a kazateľom na svätých IMG_2178omšiach v nedeľu 12. júna  bol P. Adam Walczuk SAC, pallotín z Predajnej, ktorý nám priblížil Božiu vlastnosť, akou je milosrdenstvo. Zároveň sme mali možnosť zakúpiť knihu s názvom „PALLOTÍNI A ÚCTA K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU NA SLOVENSKU“.

Jeho slová o ODPUSTENÍ a MILOSRDENSTVE boli veľavravné pre túto dobu, pre nás všetkých. Bez odpustenia nemôžeme zakúsiť naozajstnú čistú lásku, po ktorej je v dnešnom svete veľký hlad. Buďme teda milosrdní, aby sme sa raz mohli všetci stretnúť v Jeho nekonečnej LÁSKE.

S výrazom lásky trvám

Dňa 29.5.2016 do našej farnosti zavítal cirkevný historik  HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. Počas homílií sv. omší sprístupnil životopis nášho velikána slovenského národa biskupa Jána Vojtaššáka. Po spoločnej pobožnosti cez obrazovú prezentáciu a knižnú publikáciu S výrazom lásky trvám priblížil neľahký osud a mnohé dejinné skutočnosti jeho života. Veľmi reálne poukázal na zločiny a teror komunizmu, ako aj na jeho dosah a dôsledky na súčasnú generáciu nášho národa.

PaedDr. Andrea Šprláková