Referendum o ochrane rodiny

Milovaní bratia a sestry,

v sobotu, 5. apríla Aliancia za rodinu, ktorá je iniciatívou viac ako 80 prorodinných organizácii, začala zbierať podpisy pod petíciu prezidentovi na vypísanie referenda o ochrane rodiny. V piatok, 11. apríla sa Konferencia biskupov Slovenska obrátila s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum. K tomu nás vyzval aj náš diecézny biskup na Zelený štvrtok v katedrále. Dnes, na Nedeľu Božieho milosrdenstva, keď sú v Ríme svätorečení blahoslavený Ján XXIII. a blahoslavený Ján Pavol II., ktorý bol veľkým šíriteľom kultúry života, začíname zbierať podpisy aj v našej farnosti. Budete mať na to príležitosť hneď tu, v kostole.

Drahí bratia a sestry, svojim podpisom na petičnom hárku dajme najavo naše presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života. Odkážme takto svojim deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou – a predovšetkým rodina, ako miesto stabilného a láskyplného zázemia pre výchovu nových generácií – sú pre nás veľmi dôležité. Spoločne sa modlime za toto dielo, aby na jeho konci bolo viac ľudí, ktorí objavia krásu manželstva a rodiny a najmä aby bolo viac tých, ktorí napriek rozličným osobným skúsenostiam budú mať odvahu žiť podľa týchto ideálov.

Referendum nie je pre nás cieľom, ale prostriedkom. Zápasíme za dobrú vec, preto máme veľkú nádej, že na tomto diele spočinie Božie požehnanie. Nech nám táto občianska iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na tieto hodnoty a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci manželstvám a rodinám v núdzi.

Bližšie informácie na www.alianciazarodinu.sk

Peší výlet na kalváriu v Liesku

Obrázok

Dňa 22.3.2014 sa birmovanci našej farnosti mohli zúčastniť pešieho výletu do Liesku na kalváriu.

Hoci sme sa v sobotu ráno od fary vybrali v neveľkej skupinke o to viac s radosťou a nadšením. Po príchode do kostola v Liesku nás privítal vdp. farár Štefan Piták.  Kým pán kaplán spovedal, pán farár nám rozprával o histórii oltára, vysvetľoval výjavy na  vitrážach… Potom pán kaplán celebroval sv. omšu. Po nej sme išli na kalváriu, kde nás opäť sprevádzal pán farár.  Okrem zaujímavých slov nám pripravil aj ihrisko, kde sme si zahrali volejbal, futbal. Nechýbala ani hostina v prírode s opekačkou. Domou nás odviezli ochotní rodičia zo Zábiedova, ktorým aj touto cestou v mene všetkých ďakujem.

Deň sa nám vydaril, a kto sa nezúčastnil pre svoju lenivosť, môže banovať.

Andrea Šprláková

 

[nggallery id=13]