Vydávanie farského dobrovoľníckeho časopisu Radosť ukončené!

IMG_2433_editedOznamujeme farníkom, že dobrovoľnícky farský časopis Radosť sa už nebude vydávať. Práca na ňom bola oficiálne ukončená.

Andrea Šprláková