Zvony farského rímskokatolíckeho kostola svätého Martina v Trstenej

Fotografie:
Kliknite sem pre zobrazenie fotiek

 

Článok o zvonoch v kostole sv. Martina v Trstenej (zdokumentoval a spracoval Ľubomír Fusko):

 1. Zvon sv. Martin
  Hmotnosť:
  ~ 1450 kg
  Priemer:
  1342 mm
  Ladenie:
  dis1
  Lejár, rok uliatia:
  Rudolf Manoušek, Česká u Brna, 1947

  Zvon sv. Martin je zavesený v južnom poli štvorpoľovej oceľovej zvonovej stolice na rovnom oceľovom závese. Visí na tanierovej korune. Pod príklopom zvona sa v nápisovej páske lemovanej plastickými linkami nachádza nápis: LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA.. Pod týmto nápisom je umiestnený dookola obiehajúci opakujúci sa ornamentálny pás. Na drieku zvona sa vo florálnom orámovaní tvorenom listami z lipy nachádza reliéf, ktorý vyobrazuje sv. Martina sediaceho na koni s mečom v ruke. Pod ním sa nachádza žobrák sediaci na kameni. Pod týmto reliéfom je umiestnený sprievodný dvojriadkový nápis: SV. MARTIN ORODUJ ZA NÁS A ZA SLOVENSKÝ NÁROD! Na opačnej strane drieku sa nachádza štvorriadkový nápis: HAEC 4 CAMPANAE AQUISITAE SUNT SUB DECANO – PAROCHO MICHAELE BAČÍK ANNO 1947.. V preklade: Tieto 4 zvony dal uliať dekan farár Michal Bačík v roku 1947. Nižšie pod týmto nápisom nájdeme dvojriadkový nápis: MECENI (sponzor) : MICHAL BAČÍK, VD. APOLONIA LIPKOVÁ A VERIACI FARNOSTI.. Obvod zvona nad úderovým vencom zdobia plastické linky. Zvon má lietajúce srdce. Poháňa ho elektromotor.

  2. Zvon Najsvätejšie Srdce Ježišovo
  Hmotnosť:
  ~ 768 kg
  Priemer:
  1086 mm
  Ladenie:
  g1
  Lejár, rok uliatia:
  Rudolf Manoušek, Česká u Brna, 1947

  Zvon Najsvätejšie Srdce Ježišovo je zavesený v severnom poli trojpoľovej oceľovej zvonovej stolice na rovnom oceľovom závese. Visí na tanierovej korune. Pod príklopom zvona sa v nápisovej páske lemovanej plastickými linkami nachádza nápis: LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA R. P. 1947.. Pod týmto nápisom je umiestnený dookola obiehajúci opakujúci sa ornamentálny pás. Na drieku zvona sa vo florálnom orámovaní tvorenom listami z lipy nachádza reliéf, ktorého ústredným motívom je Ježiš Kristus ukazujúci na svoje srdce. Pod reliéfom nájdeme sprievodný jednoriadkový nápis: BOŽSKÉ SRDCE JEŽÍŠOVO, SMILUJ SA NAD NAMI! Obvod zvona nad úderovým vencom zdobia plastické linky. Zvon má lietajúce srdce. Poháňa ho elektromotor.

  3. Zvon Panna Mária Karmelská
  Hmotnosť:
  ~ 340 kg
  Priemer:
  828 mm
  Ladenie:
  b1
  Lejár, rok uliatia:
  Rudolf Manoušek, Česká u Brna, 1948

  Zvon Panna Mária Karmelská je zavesený v severnom poli štvorpoľovej oceľovej zvonovej stolice (bližšie k stredu) na rovnom oceľovom závese. Visí na tanierovej korune. Pod príklopom zvona sa v nápisovej páske lemovanej plastickými linkami nachádza nápis: LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA R. P. 1948.. Pod týmto nápisom je umiestnený dookola obiehajúci ornamentálny pás. Na drieku zvona sa vo florálnom orámovaní tvorenom listami z lipy nachádza reliéf, ktorý vyobrazuje Pannu Máriu držiacu v náručí malého Ježiška. Pod reliéfom je umiestnený sprievodný jednoriadkový nápis: AVE MARIA. Obvod zvona nad úderovým vencom zdobí plastická linka, nad ktorou nájdeme jednoriadkový nápis: MATKA BOŽSKÁ ŠKAPULIARSKA, ORODUJ ZA NÁS! Zvon má lietajúce reverzné srdce. Poháňa ho elektromotor.

  4. zvon sv. Jozef
  Hmotnosť:
  ~ 159 kg
  Priemer:
  643 mm
  Ladenie:
  dis2
  Lejár, rok uliatia:
  Rudolf Manoušek, Česká u Brna, 1948

  Zvon sv. Jozef je zavesený v severnom poli štvorpoľovej oceľovej zvonovej stolice (bližšie k stredu) na rovnom oceľovom závese. Visí na tanierovej korune. Pod príklopom zvona sa v nápisovej páske lemovanej plastickými linkami nachádza nápis: LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA R. P. 1948.. Pod týmto nápisom je umiestnený dookola obiehajúci opakujúci sa ornamentálny pás. Na drieku zvona sa vo florálnom orámovaní tvorenom listami z lipy nachádza reliéf vyobrazujúci sv. Jozefa držiaceho v náručí malého Ježiška a ľaliu. Pod reliéfom nájdeme sprievodný dvojriadkový nápis: OCHRANCA DOBRE SKONÁVAJÚCICH ORODUJ ZA NÁS! Obvod zvona nad úderovým vencom zdobí plastická linka. Zvon má reverzné lietajúce srdce. Poháňa ho elektromotor.

 Ľubomír Fusko