10 rokov od úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru

          Dňa 3. mája 2022 uplynie 10 rokov od úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru.
  V tento deň, na sviatok apoštolov sv. Filipa a Jakuba, bude diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš spolu s kňazmi a Božím ľudom sláviť o 17.00 hod. sv. omšu v Katedrále sv. Martina, ktorá bude obetovaná za spásu nesmrteľnej duše tohto nástupcu apoštolov.