17. nedeľa v Cezročnom období 28. 7. 2019

„Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať.“ (Ž 138)

Milí bratia a sestry!
Často sa stáva, že niečo stratíme, alebo nevieme nájsť a prosíme o pomoc z neba. Obyčajne sv. Antona, aby sa prihováral za nás a máme skúsenosť, že tú hľadanú vec nájdeme. Dnes má meniny sv. Krištof. Ako často ho prosíme, aby nám pomohol pri cestovaní. Týmto svätým naozaj dôverujeme, veríme, že sú a že nám pomôžu. V žalme čítame: „Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať.“ Svätých vyzývame s vierou a Pána veľakrát nadarmo. Všemohúcemu a Všadeprítomnému Pánu Bohu už nepripisujeme takú moc. Za drobnosť sa platí málo a za veľkú vec omnoho viac. Ešte viac za veci, ktoré majú veľkú hodnotu. Ochrana na ceste, alebo nájdenie veci má menšiu hodnotu ako obrátenie, alebo uzdravenie. Pán Ježiš povedal: „Hľadajte Božie kráľovstvo a ostatné vám bude pridané.“
A je to pravda, že Nebeské kráľovstvo sa nedá kúpiť. To, že sa za obrátenie veľa modlíme je potrebné pre nás, lebo nás to viac priväzuje k Pánu Bohu. Pán Boh nás má rád, ale chce aj od nás, aby sme ho mali radi. A keď sa modlíme za nejakú vec, ktorú máme omnoho radšej ako Pána, tak sa môže stať, že nám ju nedá, kým nezmeníme postoj srdca. Abrahám prosil Pána Boha s pokorou. Tá vlastnosť až žiarila z tohoto rozhovoru. Podmienky, ktoré prosil, sa nenaplnili. Nebolo spravodlivých v mestách, ktoré žili hriešne, ale Pán Boh zachránil Lóta, za ktorého Abrahám prosil. Aj my máme túto úlohu v dnešnej hriešnej etape dejín. Neodsúdiť s pohŕdaním skazených ľudí, ale prosiť Pána Boha, aby ich zachránil pre nebo. Nech nám v tom Pán Boh pomáha.
Pochválený buď Ježiš Kristus!

Dominik Jamrich, kaplán
(Oravské centrum mládeže, Ústie)