Biblická súťaž pre deti

Súťažná úloha č. 3:
bibliaV prvej kapitole Lukášovho evanjelia sa spomína Pánov anjel, ktorý prišiel zvestovať o narodení dvoch detí.
 a) o aké deti sa jednalo /napíš ich mená/
b) ako sa volal Pánov anjel /napíš meno/
c) komu prišiel zvestovať /napíš ich mená/