Zvony farského rímskokatolíckeho kostola svätého Martina v Trstenej

Fotografie:
Kliknite sem pre zobrazenie fotiek

Článok o zvonoch v kostole sv. Martina v Trstenej (zdokumentoval a spracoval Ľubomír Fusko):

Mesto Trstená – farský rímskokatolícky Kostol sv. Martina

Vo veži farského Kostola sv. Martina sa nachádzajú tri zvony hojdajúce sa v smere sever – juh.

1. Zvon sv. Martin
Hmotnosť:
~ 1450 kg
Priemer:
1342 mm
Ladenie:
dis1
Lejár, rok uliatia:
Rudolf Manoušek, Česká u Brna, 1947

Zvon sv. Martin je zavesený v západnom poli štvorpoľovej oceľovej zvonovej stolice na rovnom oceľovom závese. Má tanierovú korunu. Pod príklopom zvona sa zo severnej strany v nápisovej páske lemovanej plastickými linkami nachádza nápis: LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA. Nižšie je umiestnený dookola obiehajúci opakujúci sa florálny ornament v podobe kvetov. Na severnej strane drieku zvona nájdeme vo florálnom orámovaní tvorenom listami z lipy reliéf, ktorý vyobrazuje sv. Martina sediaceho na koni s mečom v ruke. Pod ním sa nachádza žobrák sediaci na kameni. Pod týmto reliéfom je umiestnený sprievodný dvojriadkový nápis: SV. MARTIN ORODUJ ZA NÁS / A ZA SLOVENSKÝ NÁROD! Na južnej strane drieku nájdeme štvorriadkový latinský nápis: HAEC 4 CAMPANAE AQUISITAE / SUNT SUB DECANO – PAROCHO / MICHAELE BAČÍK / ANNO 1947. V preklade: Tieto 4 zvony dal uliať dekan farár Michal Bačík v roku 1947. Nižšie sa pod týmto nápisom nachádza dvojriadkový nápis: MECENI (sponzor): MICHAL BAČÍK, / VD. APOLONIA LIPKOVÁ A VERIACI FARNOSTI. Obvod zvona nad úderovým vencom zdobia tri plastické linky. Zvon má lietajúce srdce. Poháňa ho elektromotor.

2. Zvon Božské Srdce Ježišovo
Hmotnosť:
~ 770 kg
Priemer:
1086 mm
Ladenie:
g1
Lejár, rok uliatia:
Rudolf Manoušek, Česká u Brna, 1947

Zvon Božské Srdce Ježišovo je zavesený vo východnom poli štvorpoľovej oceľovej zvonovej stolice na rovnom oceľovom závese. Má tanierovú korunu. Pod príklopom zvona sa z juhozápadnej strany v nápisovej páske lemovanej plastickými linkami nachádza nápis: LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA R. P. 1947. Nižšie je umiestnený dookola obiehajúci opakujúci sa florálny ornament v podobe kvetov. Na juhozápadnej strane drieku zvona nájdeme vo florálnom orámovaní tvorenom listami z lipy reliéf, ktorého ústredným motívom je Ježiš Kristus ukazujúci na svoje srdce. Pod reliéfom sa nachádza sprievodný jednoriadkový nápis: BOŽSKÉ SRDCE JEŽÍŠOVO, SMILUJ SA NAD NAMI! Obvod zvona nad úderovým vencom zdobia tri plastické linky. Zvon má lietajúce srdce. Poháňa ho elektromotor.

3. Zvon Panna Mária Karmelská
Hmotnosť:
~ 340 kg
Priemer:
828 mm
Ladenie:
b1
Lejár, rok uliatia:
Rudolf Manoušek, Česká u Brna, 1948

Zvon Panna Mária Karmelská je zavesený vo východnom poli štvorpoľovej oceľovej zvonovej stolice, bližšie k stredu, na rovnom oceľovom závese. Má tanierovú korunu. Pod príklopom zvona sa z južnej strany v nápisovej páske lemovanej plastickými linkami nachádza nápis: LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA R. P. 1948. Nižšie je umiestnený dookola obiehajúci opakujúci sa florálny ornament v podobe kvetov. Na južnej strane drieku zvona nájdeme vo florálnom orámovaní tvorenom listami z lipy reliéf, ktorý vyobrazuje Pannu Máriu držiacu v náručí malého Ježiška. Pod reliéfom sa nachádza sprievodný jednoriadkový nápis: AVE MARIA. Obvod zvona nad úderovým vencom zdobí plastická linka, nad ktorou nájdeme jednoriadkový nápis: MATKA BOŽSKÁ ŠKAPULIARSKA ORODUJ ZA NÁS! Zvon má lietajúce reverzné srdce. Poháňa ho elektromotor.

4. zvon sv. Jozef
Hmotnosť: ~ 159 kg
Priemer:
643 mm
Ladenie:
dis2
Lejár, rok uliatia:
Rudolf Manoušek, Česká u Brna, 1948

Zvon sv. Jozef je zavesený v západnom poli štvorpoľovej oceľovej zvonovej stolice, bližšie k stredu, na rovnom oceľovom závese. Má tanierovú korunu. Pod príklopom zvona sa  zo severnej strany v nápisovej páske lemovanej plastickými linkami nachádza nápis: LIAL R. MANOUŠEK ČESKÁ U BRNA R. P. 1948. Pod týmto nápisom je umiestnený dookola obiehajúci opakujúci sa visiaci florálny ornament v podobe kvetov. Na severnej strane drieku zvona nájdeme vo florálnom orámovaní tvorenom listami z lipy reliéf vyobrazujúci sv. Jozefa držiaceho v pravej ruke malého Ježiška a v ľavej ruke ľaliu. Pod reliéfom sa nachádza sprievodný dvojriadkový nápis: OCHRANCA DOBRE SKONÁVAJÚCICH / ORODUJ ZA NÁS! Obvod zvona nad úderovým vencom zdobí plastická linka. Zvon má reverzné lietajúce srdce. Poháňa ho elektromotor.

Ľubomír Fusko