2. nedeľa v Cezročnom období 20. 1. 2019

Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.“ (Ž 96)

Tlak doby a ochrana hodnôt
     Čas komunizmu bol veľmi náročný a ťažký, hlavne pre kresťanov, aby si udržali vieru a vlastnú tvár. Možno sa pýtame, ako to je možné, že sme útlak komunizmu ako národ pomerne dobre zvládli a v čase slobody cítime omnoho väčší morálny úpadok?!
     Viera, morálka a zdravé hodnoty sa chránili v rodinách, ktoré boli fungujúce a zdravé. Rodičia upozorňovali na nebezpečenstvá doby a viedli svoje deti k zdravým názorom aj napriek tomu, že celý systém (politika, umenie, školstvo, polícia, zákonodarstvo…) bol na strane ideológie komunizmu.
     Doba, v ktorej žijeme, vytvára tiež veľký tlak, ale skrytým spôsobom. Rozvody, nevera a hocijaké sexuálne orientácie sú prezentované ako normálne veci. Do médií aj učebných osnov sa nám podsúvajú veci, ktoré postupne nahlodávajú naše kresťanské hodnoty. Uvediem príklad. Halloween. Black friday. Nedeľné nákupy. Výmena manželiek. Módne výstrelky. Bláznenie Santov.
     Chcem vás všetkých poprosiť, aby sme sa vzopreli tlaku doby. Nemusíme skákať podľa toho, ako mediálna propaganda píska. Najdôležitejšia je dôsledná výchova v rodinách, spoločné názory manželov, prítomnosť otca v rodine a tiež prijímanie pomoci od kresťanských inštitúcií ako napr.: cirkevná škola, poradenské centrá pre rodinu, animátorská škola, eRko, kresťanské tábory a iné.
     Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 1 Pt 5, 8
     Bdelosť znamená opatrnosť, ostražitosť a múdrosť. Diabol sa v dnešnej dobe snaží zasievať medzi ľudí klamstvá, nepokoje, pochybnosť, žiarlivosť a chaos. Zdravé a pevné rodiny postavené na základe, ktorým je Kristus, sú ako pevnosti,  ktoré Nepriateľ nepremôže.
     (Tento článok musí byť krátky, preto som musel pohľad na minulosť a súčasnosť až príliš zjednodušiť, prosím čitateľov, aby sa zamerali na hlavnú myšlienku.)

Štefan Hrbček, kaplán