27. nedeľa v Cezročnom období 06.10.2019

Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas

a nezatvrdzovali si srdcia.“ (Ž 95)

     Milí bratia a sestry! Benediktíni žijú podľa hesla Ora et Labora (modli sa a pracuj) – život, v ktorom sa strieda modlitba s prácou, samota so spoločenstvom a slovo s mlčaním. Majú čas rozdelený medzi duchovné činnosti a prácu. Spojenie modlitby a práce vedie k tomu, aby ľudia nezostali len v rovine zbožných pocitov a nábožného duchovného sveta, ale aby svojou činnosťou vytvárali niečo viditeľné, v čom sa ukáže Božie dielo. 
     Sv. Benedikt povedal, že mnísi majú žiť a slúžiť druhým prácou svojich vlastných rúk. Práca nie je protikladom modlitby, ale jej pokračovaním a testom, či je modlitba pravá. Len zdravá a kreatívna práca preukáže skutočnú zbožnosť. Práca sa takto stáva dôležitým zdrojom sebapoznania mnícha. Ak sa mu práca nedarí a unavuje ho, nie je asi niečo v poriadku ani v jeho duši.
     Benediktíni považujú prácu za miesto, kde môže mních premeniť to vnútorné, čo dostal v modlitbe, smerom von na úžitok pre druhých. V práci hľadajú nielen službu, ale aj tvorivosť, slobodu a radosť zo spolupráce na Božom diele. Snažia sa vytvárať dôstojné a pozitívne pracovné prostredie, ktoré považujú sa oveľa dôležitejšie pre efektívnu prácu ako niektoré moderné racionalizačné systémy v priemysle. Cieľ každej práce vidia v tom, aby bol pokoj medzi ľuďmi, aby každý dostal to, čo potrebuje a aby sa starostlivo a s úctou zaobchádzalo s ľuďmi a vecami okolo nás. 
     Benediktín  páter Anselm Grün hovorí: „Vzrušuje ma kreativita. Mnohé kláštory nemajú žiadne dobré nápady, zle hospodária, a potom nariekajú. Ale nenamáhajú svoje hlavy hľadaním riešení. Ako povedal veľký teológ Karl Rahner: Lenivosť v myslení nie je dar Ducha svätého.”
     Aj toto ja osobne vidím za Ježišovými slovami: Keby ste mali vieru… Benediktínsky pohľad na prácu, ktorý je inšpirovaný vierou a nezostáva len pre múry kláštora. Veď nielen v kláštore žijú veriaci ľudia. 🙂  

Prajem požehnaný týždeň, v ktorom živá viera – hoci malá ako horčičné zrnko – premieňa dokonca aj obyčajnú prácu a pohľad na ňu…  

                        Branislav Kožuch, kaplán (OZ V. I. A. C., Trstená)