Prvá adventná nedeľa – 01.12.2019

Svet sa zlepšuje. Nemyslíte si to?

     Pozrite sa na stránku Our Worlds in Data a uvidíte, že žijeme dlhšie, zažívame menej násilia a krutostí, vo vojnách a v prírodných katastrofách zomiera menej ľudí ako kedysi. Máme viac slobody, vyššie materiálne bohatstvo, prístup k potravinám aj vzdelaniu. Áno, človek masívne ničí životné prostredie, ale posledné desaťročia ukazujú zásadné zmeny v mnohých oblastiach – napr. rast elektriny zo slnka a vetrarecykláciu, zvyšovanie úspornosti vo výrobe a pod. Pokrok ľudstva sa často spája s technológiami (využitie pary, vody, elektriny, strojov a liniek, automobilov, telekomunikácii alebo počítačov), ale skutočný pokrok je v láske, vzájomnom súcite a spolupráci. Skúste niekedy vypnúť televíziu a nečítajte niekoľko dní negatívne správy. Choďte medzi ľudí a uvidíte množstvo dobrých ľudí v akcii, ktorí napríklad budujú na rôznych miestach Slovenska útulky pre ľudí bez prístrešia a stovky ľudí im pritom pomáhajú. Ďalší dobrí ľudia budujú centrá pre pomoc sirotám, týraným ženám alebo mladým ľuďom, ktorí sa dostali na šikmú plochu. Všetci to začali robiť len tak – bez peňazí a priestorov. Postupne sa k nim začali pridávať ďalší a pomáhať im. Napríklad podnikateľ Tomáš videl paniu, ako pomáha desiatkam žien s deťmi v núdzi. Opravil im priestory a kupuje deťom potraviny. Žena s deviatimi deťmi príde o muža a komunita ľudí z farnosti sa aktivizuje a pomáha ako vie. Chlapci z týranej rodiny sú v azylovom centre a opatrovatelia im zháňajú bývanie, keď im zomrela matka, snažia sa im vytvoriť zázemie. Denne vidím množstvo ľudí, ako pomáhajú, aj keď majú svoju vlastnú prácu – vyliečiť človeka zo závislosti, dostať bezdomovca z ulice do tepla, dať druhému človeku jedlo, či prispieť na pomoc chorým, starým alebo opusteným. Tisíce mladých ľudí sa modlia a spievajú k Bohu na akciách Godzone alebo Campfest. Cez víkendy sa mladí rozprávajú o Bohu na duchovných obnovách. Každý mesiac sa stretávajú kresťanskí podnikatelia, ktorých počet rastie – modlia sa a hovoria o spolupráci pri podnikaní v Božom kráľovstve. Sú medzi nami aj podnikatelia, v ktorých firmách pracujú stovky ľudí a na prvom mieste nemajú zisk, ale Boha. 
     Vidím obrovské množstvo ľudí, ktorí opravujú tento svet. Aby bol čistejší a lepší. V médiách vidíme často tých, ktorí bojujú o funkcie moc a peniaze. Nevidíme tých, ktorí v skrytosti pomáhajú druhým. Pred pár týždňami som bol na stretnutí, kde sa celé hodiny dohadovalo o peniazoch, ktoré chýbajú v práci s mládežou. Keď som prišiel domov, zazvonil mi telefón so správou. V nej bolo, že istý podnikateľ nám chce do centra darovať matrace, aby sme mohli vymeniť tie staré, ktoré tam sú už takmer 20 rokov. Nie sú pre mňa najdôležitejšie správy o zle v televízii a v novinách, vidím dobro priamo v živote okolo seba. A ďakujem za to Bohu.

     PS: Ak by ste sa chceli stať aj vy súčasným Noemom, ktorý je pre svet znamením a cez ktorého Boh buduje lepší svet, ozvite sa. Príležitostí je naozaj dosť… 

Branislav Kožuch, kaplán

(OZ V. I. A. C., Trstená)