22. nedeľa v Cezročnom období 1.9.2019

„Vo svojej dobrote, Bože,
pripravil si dom chudobnému.“ (Ž 68)

     Milí bratia a sestry!  
     V prvom čítaní z Knihy Sirachovcovej sme počuli, ako otec radí svojmu synovi, aby bol pokorný pred Bohom i pred ľuďmi. Lebo len pokorný človek má múdre srdce. Je ako strom, ktorý má pevné korene a stojí pevne na zemi.
     Je dobre, ak človek s vekom dozrieva do pokory, ktorá sa stáva jeho životnou múdrosťou. 
     V evanjeliu Pán Ježiš pripomína niečo podobné: „Kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
      Pán Ježiš týmito slovami chce ovplyvniť náš vzťah k Bohu a k celému okoliu, v ktorom žijeme. V našich vzťahoch by mala byť prítomná pokora, ktorá je Bohu obzvlášť milá. Od pyšných sa Boh odvracia s odporom. Bratia a sestry, snažme sa v modlitbe vyprosiť si citlivé a pokorné srdce, aby sme sa tak stali veľkým prínosom pre svojich blížnych, ale i pre celý svet.
     Prajem vám všetkým požehnaný nadchádzajúci týždeň

Martin Tešla, kaplán