25. nedeľa v Cezročnom období 22.09.2019

Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných.“ (Ž 113)

     Milí bratia a sestry!
     Prorok Amos napomína národ, v ktorom vládne nespravodlivosť a vykorisťovanie. Kupci už neslávia sviatky, sú pre nich záťažou. Už nedokážu oslavovať Pána Boha, ktorý je tiež výčitkou a prekážkou ich šťastia. Žijú len pre zisk a rozmýšľajú len nad tým, ako čo najviac získať akýmkoľvek spôsobom. Ich modlou, božstvom sa stal majetok a láska k nemu. Najradšej by slávili sviatky majetku.
     Pán neodsudzuje majetok. Odporúča: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony. Peniaze nie sú prekážkou na ceste do neba, ale láska k nim. Keď ich má človek radšej ako Pána Boha. Majetok sa môže stať kľúčom k nebu. Keď je rozdeľovaný  pre chudobných. Pán Boh dal do sveta vyváženosť. Sú chudobní, ktorí nemajú a sú tí, ktorým Pán Boh doprial, aby sa mali s čím deliť. Tak sa navzájom ťaháme do neba. Nemáme pozerať na majetok bohatých, ale na ten náš. Aj od nás sú chudobnejší a aj my máme priestor pomáhať. Pán Boh sa vo veľkodušnosti predbehnúť nedá, ale vidí náš úmysel. Či rozdávame z vypočítavosti, alebo pre dobro druhých.

Dominik Jamrich, kaplán
(Oravské centrum mládeže, Ústie)