26. nedeľa v Cezročnom období 29.09.2019

„Blahoslavení chudobní v duchu,

lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Ž 146)

     Milí bratia a sestry!
     Boh dal po stvorení sveta človeku všetko stvorenstvo a kázal človeku podmaniť si túto zem, jej bohatstvá. Preto aj bohatstvá tejto zeme sú darom Božím, no nesprávnym používaním sa v rukách človeka môžu stať aj veľkým zlom, bariérou v medziľudských vzťahoch i vo vzťahu k Bohu.
     Majetok je ako to striebro v príbehu, ktoré robí zo skla zrkadlo a človek ním spútaný už vidí iba seba, svoj odraz.
    Bratia a sestry, Pán Ježiš vysvetľuje farizejom v podobenstve O boháčovi a Lazárovi, že byť bohatý pred svetom, to nie je to isté, ako byť bohatý pred Bohom.
     Vo večnosti sa platí inými hodnotami. Pýtame sa: „Čo to znamená byť bohatý pred Bohom?“ Láska, almužna, služba, skutky milosrdenstva, spravodlivosť, život vo viere – toto sú hodnoty, ktoré presahujú hranice tohto sveta. Snažme sa aj dnes, aby sme boli pred Bohom o niečo bohatší…
     Povzbuďme sa, aby sme prijímali do svojho života hodnoty, ktoré nás urobia bohatými pred Bohom.

Martin Tešla, kaplán