30. nedeľa v Cezročnom období 27.10.2019

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.“ (Ž 34)

      Milí bratia a sestry!
     Podobenstvo dnešnej nedele ukazuje, že problém farizeja, ktorý vošiel do chrámu, bol v tom, že nemal v sebe pokoru a ani lásku, ktorá je vrcholom Božieho zákona.
     Vo svojich myšlienkach sa sústredil len na seba. Predmetom jeho oslavy, jeho zbožňovania bol on sám: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám“ (Lk 18, 11-12).
     Namiesto toho, aby chválil Boha, začína chváliť seba samého. Všetky zásluhy pripisuje sebe samému a iných ponižuje. Chýba mu pokora a láska.
     Stojí na viditeľnom mieste, je spokojný so sebou samým. Chrám potreboval, nie aby tam objavil Boha, ale aby ukázal a zviditeľnil  seba.
     Ale Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené. Preto nie je pri farizejovi, ale pri mýtnikovi, ktorý vysiela k Bohu pokornú modlitbu, ktorá skladá dôveru nie vo vlastné zásluhy, ale v Božie milosrdenstvo.
     Bratia a sestry, od mýtnika sa môžeme naučiť, ako má vyzerať naša modlitba: má byť sústredená, plná dôvery a najmä pokorná. Myslíme na to v našom každodennom živote.

Martin Tešla, kaplán