Biblia pre deti

Súťažná úloha č. 32. Pán Ježiš sa po utíšení búrky preplavil do kraja naproti Galilei. Napíš ako sa volal ten kraj a komu v ňom Ježiš povedal: „Vráť sa domov a rozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh!

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potr3ebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu.