34. nedeľa v Cezročnom období 24.11.2019 – Krista Kráľa

Ježiš Kristus je Kráľom

     Milovaní bratia a sestry,
dnes si Cirkev na celom svete pripomína, že Ježiš je Kráľom. Ale nie takým, akých poznáme v tomto svete. Je Kráľom – Dobrým pastierom, ktorý sa stará o svoje ovce a stratené hľadá. Je Kráľom len tých, ktorí si ho sami dobrovoľne vybrali za svojho Pána. Poznáme udalosť, keď zástup ľudí pred Pilátom kričal na Ježiša: „Nemáme kráľa…“ Tento výkrik neutíchol. Jeho ozvena znie do dnešného dňa. 
     K tomuto výkriku sa niekedy pridávame aj my. Keď pred Kristom dávame prednosť hriechu, alebo keď sme hluchí a slepí na potreby ľudí okolo nás, vtedy aj my voláme: „Nemáme kráľa…
     Preto sa dnešný deň opäť odovzdajme Ježišovi ako svojmu Kráľovi. Prosme ho, aby sme boli vnímaví, aby sme ho dokázali vidieť v iných, aby sme ho dokázali nasýtiť, obliecť, navštíviť, potešiť.
     Bratia a sestry. Pýtajme sa: Kto mne vládne? Podľa čoho, alebo koho riadim svoj život?
     Je na každom z nás, aby sme vo svojom živote uznali Ježišov nárok na vládu.

Martin Tešla, kaplán