Štvrtá nedeľa “cez rok” “A” – 02.02.2020

Priority činnosti a oddychu …

          Milí čitatelia, bratia a sestry!
         Každá rodina sa denne rozhoduje o prioritách činnosti alebo oddychu a pritom musí pozerať nielen na voľný čas, ale aj na hmotné prostriedky a financie, ktoré má. Ponúkam Vám preto svižnú úvahu podľa Vatikánskeho rozhlasu: „Našu planétu neničia deti, ale konzumný životný štýl, zdôrazňujem rozhovory francúzsky filozof a spisovateľ Fabrice Hadjadj (čítaj: Hadžadž). Pre denník Le Figaro komentoval graf pripravený ekologickým časopisom Environmental Research Letters. Tabuľka ilustruje, ako je možné obmedziť ročne emisie kysličníka uhličitého, keď rezignujeme na používanie tradičných žiaroviek, sušičiek na prádlo, mäsa alebo automobilu. Ako posledná položka figuruje dieťa: ak sa vzdáme jedného dieťaťa, obmedzíme emisie CO2 o 58 ton … Fabrice Hadjadj ukazuje na nebezpečenstvo a zvrátenosť tohto ponímania. Úžitkové predmety boli postavené na úroveň človeka. Autori tabuľky okrem toho nespresnili, v čom by mala podľa nich spočívať eliminácia deti škodlivých pre životné prostredie. Francúzsky filozof tiež pripomína, že kolegovia zo zmieneného časopisu sami priznávajú, že hlavným problémom nie je počet detí, ale konzumná spoločnosť, v ktorej prichádzajú na svet. Ani Amišovia, ktorí majú v priemeru 8 až 10 detí, sú ďaleko priateľskejší k životnému prostrediu než obyvatelia New Yorku. Francúzsky filozof zdôrazňuje, že veľké rodiny sa naopak chovajú ekologicky. Majú menej času na zábavy škodiace životnému prostrediu, menej vecí vyhadzujú, oblečenie sa odovzdáva medzi súrodencami. Naopak ten, komu sa nedostáva náradie, aby odovzdával život, sa nutne uchyľuje k zábave, konzumu alebo cestovaniu, aby si sa nahrádzal to, čo iným dávajú rodinné väzby. Hadjadj, ktorý sa vo svojom diele a pôsobení usiluje o šírenie integrálnej ekológie, pripomína, že v úsilí o ochranu našej planéty nesmieme zabúdať, že človek je vyvrcholením stvorenia. Jediný on dokáže obdivovať krásu, reflektovať biodiverzitu a chrániť ju.“
          Na záver pozdravujem všetky rodiny, a mladých, ktorí sa rozhodujú pre duchovné povolanie so zvolaním: „Nebojte sa!“

Juraj Spuchľák, dekan – farár