2.Veľkonočná nedeľa – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Sviatosť prítomnej chvíle
           Jean Pierre de Caussade – jezuita (1675 – 1751) píše: „Tí, ktorí sa vzdali seba v prospech Boha, žijú tajomný život a prostredníctvom zdanlivo tých najobyčajnejších, prirodzených a náhodných skúseností prijímajú od Boha mimoriadne a zázračné dary. Najjednoduchšia kázeň, najbanálnejších rozhovor, najmenej sofistikovaná kniha sa pre tieto duše stávajú zdrojom poznania a múdrosti, pretože v nich vidia Boží zámer. Z tohto dôvodu starostlivo zbierajú omrvinky, po ktorých „múdrejší“ šliapnu. Všetko je pre ich cenné a obohacujúce.“
          „Keď raz pochopíme, že každá chvíľa obsahuje nejaký náznak Božej vôle, nájdeme v nej všetko, čo by sme si mohli želať.“
          Iste, bratia a sestry, milí farníci, milí Trstenčania, cítite, že hovorím aj o súčasnej situácii, kedy uprostred zdanlivo fádnych
momentov a atmosféry domova, kde sa pohybujeme, ktorý poznáme, hľadáme Božiu vôľu.
          Teraz si uvedomujeme silu slova ako takého. Možno nielen v pozitívnom, ale aj v negatívnom zmysle. Dobré slovo aj od blízkeho povzbudí. Počúvame rozhlas, televíziu, iste aj bohoslužby a sväté omše, nábožne sa modlíme. Toto všetko nás povzbudzuje a dáva nádej. Ale aj nedbalé alebo urážlivé slovo zabolí viac, ako inokedy. A ťažšie sa vyrovnávame s nepochopením. Toto všetko pred nás stavia život a my s Božou pomocou môžeme dávať dobré so seba pre seba a svoj rast, ale aj pre iných.
          Luis Braill bol slepý od svojich piatich rokov života. Neskôr hľadal možnosti, ako čítať. Využil dovtedy známy spôsob zápisu textu v armáde a vynašiel písmo pre nevidiacich po zásadnej úprave motívu, ktorý ho inšpiroval zo sveta vidiacich. Naučil sa hrať na husle, na organ a bol organistom vo viacerých kostoloch. Svojím písmom výrazne pomáha dodnes zástupom nevidiacich, aby prekonali obmedzenia pre svoje znevýhodnenie. Pozrime sa aj na mnohých svätých a duchovne silných ľudí. Matku Terezu, sv. Martina, mnohých. Buďme im podobní a prežívajme Sviatosť prítomnej chvíle. (Jozef Haľko, RTVS) Uprostred našich bežných a jednoduchých chvíľ. A budú krásne.
Juraj Spuchľák, dekan – farár