4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Ježiš Kristus je mierou všetkých vecí …

         Poznáte to, keď človek zje príliš veľa jedla alebo vypije viac alkoholu, ako je vhodné? Dostavia sa nepríjemné pocity, niekedy bolesti, pálenie záhy alebo výčitky svedomia. Ak na tieto signály človek nedbá a prekračuje mieru pravidelne, dostavia sa oveľa vážnejšie choroby a problémy.  V jedle a pití sú signály pomerne jednoznačné, my však prekračujeme mieru aj v iných oblastiach. Chceme naprávať tento svet a niekedy nás to strhne tak, že všade vidíme iba zlé veci, hľadáme chyby na druhých, hodnotíme a kritizujeme ich namiesto toho, aby sme im pomohli rozvíjať to dobré, čo je v nich. Niečo v živote získame a chceme ešte viac, niečo sa nám podarí a myslíme si, že to tak bude naveky, dosiahneme peniaze, úspech a slávu a chceme stále viac a viac. Mnoho rozprávame a mali by sme viac počúvať. Veľa si o sebe namýšľame, pridávame si projekty, úlohy a ciele. Myslíme si, že zvládneme všetko na svete. 
          Zdá sa mi, že všetko zlé na svete pramení z nedostatku správnej miery. Šikovný a pracovitý človek sa vyšplhá do funkcie, na ktorú nemá. Bohatý človek chce ešte viac ako potrebuje, úspešný muž sa vzďaľuje od darov, ktoré má, za zbytočnosťami, ktoré nepotrebuje. Každý z nás občas podľahne tomu, že chce mať viac peňazí, vecí, obdivu, moci a slávy, ako je prospešné. Udeľujeme si vyznamenania, súťažíme, kto viac vydrží, vystatujeme sa akí sme úžasní. Svätý Benedikt hovorí o tom, že človek má každý deň objavovať mieru, ktorú mu pridelil Boh a snažiť sa žiť v harmónii sám so sebou a ostatným tvorstvom a dodáva: „Dajte si pozor, aby vaše srdcia neboli zaťažené nestriedmosťou.“ (RB, 39, 6 9).
           Náuka o správnej miere (De mensura) sa teda snaží správne merať to, čo človeku prospieva, hľadať spravodlivosť a uvádzať veci do poriadku. V Benediktovej reholi slovo miera spolu so slovami disciplína a poriadok definujú to, čo človeku prospieva. Hľadanie miery nie je lenivosť ani nedostatok odvahy, či tvorivosti. Je to hľadanie a uvedomovanie si toho, čo nám prospieva a čo nám robí zle, kde tvoríme úžitok a kde už škodíme, kde sa približujeme k Bohu a kde sa od neho vzďaľujeme. Kiež sa znova stane našou mierou Kristus – a nielen pre tento čas. Skutočnou mierou, ktorá naozaj platí. Mierou života, mierou vzťahov, mierou bohatstva, … Inú mieru my, kresťania, naozaj nepotrebujeme. Veď prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie. 

Branislav Kožuch, kaplán
(OZ V.I.A.C., Trstená)