7. veľkonočná nedeľa 2. 6. 2019

Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi. (Ž 97)

     Milí bratia a sestry!
     Pán Ježiš sa modlí, aby sme všetci jedno boli. Opýtajme sa seba samých. Som tvorcom jednoty, lásky a pokoja v manželstve, v rodine, vo farnosti alebo v práci? Ak nie som, čo robím preto, aby som ním bol?  Alebo či vôbec niečo preto robím? Ak sa chceme stať tvorcami a šíriteľmi pokoja a jednoty, musí tomu zodpovedať aj náš kresťanský život. Dnešnému svetu, dnešnému človeku chýba opravdivá láska, lebo kde je láska, tam je aj jednota, a kde je jednota, tam je aj skutočný pokoj. Ak v sebe necítim lásku pomôcť tomu druhému v núdzi, ako môžem povedať, že milujem svojho Boha, keď vo svojom vnútri cítim odpor k svojmu blížnemu. V prvom Jánovom liste môžeme čítať: „Kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.“ (1Jn 3, 10) Ako sa chcem s tým človekom zjednotiť? Ako môžem od niekoho žiadať, aby žil v manželstve, v rodine, v práci poriadne, keď moje svedectvo, môj život je v rozpore s Božím zákonom? Snažme sa žiť svoj každodenný život podľa Božích príkazov i napriek tomu, že sa vyskytne určité zaváhanie, ľudská nedokonalosť. Otvorme svoje srdcia pôsobeniu Ducha Svätého, aby do nás vlial viacej lásky a jednoty medzi sebou navzájom.

Vyprosujem vám požehnaný nasledujúci týždeň
Jaroslav Chovanec, farár