Srdce Zmŕtvychvstalého…

          Tu je svedectvo lekára z Paríža, ktorý pochádzal zo šľachtickej rodiny. Hoci bol solventným a mal klientov z vyšších kruhov, predsa chodieval aj k chudobným poslúžiť ako lekár. Ako uznávaného špecialistu ho pozvali ku kráľovi Ľudovítovi XIV., ktorý ako je známe, dával sa nazývať Kráľ Slnko. Po príchode lekára kráľ poznamenal: „Dúfam, že sa o mňa postaráte lepšie ako o svojich bedárov.“ A lekár mu pokojne povedal: „Nie, vaša výsosť, lebo ja svojich bedárov tak obslúžim ako samého kráľa“
         To je síce z dávneho starého sveta, ale málo by nás to viesť k tomu „Súčasnému, reálnemu kresťanskému životu a reštartu: každý človek je pre mňa Ježiš…  Striktne podľa evanjelia: čo ste jednému z týchto urobili, mne ste to urobili. To je program a úloha.
          O to viac, že pri nás je Duch Svätý, ktorý je Darom Zmŕtvychvstalého Pána. Pomáha nám a mení náš život, keď žijeme podľa svedomia. Dajme modlitbe ticho, aby mohla v nás rásť. Dajme práci srdce, aby sme priniesli dobré ovocie svojej námahy. Dajme úprimnosť každému slovu padajúcemu z našich úst do uší počúvajúcich. Vymeťme svoje srdcia aj od malých smietok zloby a trpkosti, aby sme mohli zvestovať Lásku, ktorá večne žije!
          Ježiš je meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: “Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca. (Flp 2. 6.11).
         Neuvedomujeme si dary, ktoré máme a nesnažíme sa ich rozvíjať a pracovať na nich a s nimi. Každý kresťan má viac ako najväčší boháč tohto sveta, lebo patrí svojmu Nebeskému Otcovi, ktorému patrí všetko.
          Silvester Krčméry hovoril o formovaní mladých:
„Umenie vychovať špičkových ľudí na Harvarde nie je veľké, kde sú samí excelentní študenti. Ťažšie je vykresať niečo z tých slabších. Povedal som si, dobre, zoberme teda tú druhú triedu a pokúsme sa z nej vychovať aspoň niekoľko desiatok výborných študentov. Je pravda, že máme veľa priemerných študentov. Ale mnohí z tých, ktorí u nás skončia, sú naozaj výnimoční.“
          Hoci nie sme učiteľmi iných, ale sami sme zodpovední za seba, aby sme boli v škole Božej dobrými žiakmi. Formujme svoje svedomie, prispôsobujme sa situácii každého dňa, aby sme vedeli pomáhať, byť prívetivými.

Prajeme Vám zo srdca požehnané veľkonočné sviatky! 

Juraj Spuchľák