Advent – doba pohľadu na nebo a hviezdy

          Milí bratia a sestry,
kňaz Benjamín si zapamätal z detstva štyri vety o konaní nás ľudí a ich hodnotení z hľadiska ľudskosti, zloby, ale aj kresťanskosti:
– odmeniť sa zlým za zlé je zvieracie, 
– odmeniť sa dobrým za dobré je ľudské, 
– odmeniť sa zlým za dobré je diabolské, 
– odmeniť sa dobrým za zlé je božské.
Vety odzrkadľujú prirodzenú a nadprirodzenú rovinu pohnútok pre naše konanie a motivujú nás, aby sme nezostávali na rovine ľudskosti, ak chceme svedčiť o Ježišovi. Ak sa chceme volať kresťanmi. Nestačí byť dobrým človekom, aj keď to je dobré byť dobrým človekom. Je to základ. Ak chcem byť dobrým kresťanom, musím byť najprv dobrým človekom, ale sme povolaní k vyššiemu.
          Advent. Doba pohľadu na nebo a hviezdy. Súčasná doba má aj svoje úskalia. Jedným z nich je aj samota alebo opustenosť. „Ak nemáte nikoho pri sebe, hľaďte na nebo. Povedzte, kto z ľudí sa hnevá na blankyt?“ (Rudolf Dilong)
          Modlitba a klaňanie sa Pánovi s vďakou za každé dobro od Neho a prosba za všetkých, aj tých, ktorých by sme podľa ľudských meradiel do modlitby nezahrnuli – ktorí nám ublížili – je božské. Chcime byť Božími. Ježišovými …
Keď sa oddáš Bohu, 
Boh vždy nájde Teba.
Tam kde vložíš nohu,
Budeš mať kus neba.
(Rudolf Dilong)
          Posvätný čas nech je pre nás výzvou mať chvíle pre Pána a tichú modlitbu. Svet sa takto zmení, pretože k lepšiemu ho mení len Boh a iné ľudské skutky. Duch Svätý je Obnoviteľ a oživuje všetko na zemi, je Darca života – aj nadprirodzeného.
 

Juraj Spuchľák, dekan – farár