Ak vytrváte, zachováte si život

           To evanjelium vyzerá byť veľmi aktuálne na dnešné časy, ale Pán Ježiš tie slová nehovoril len pre jednu generáciu v dejinách sveta. Celá debata začala obdivovaním chrámu. Oni neobdivovali Božiu moc, ani Božiu prítomnosť, ale výzdobu a dary – dôležité veci, ale bez pohľadu na zmysel chrámu neboli až tak najdôležitejšie. Pán ich varoval, aby si dali pozor na falošných mesiášov, ktorí sa budú tváriť ako Mesiáš, ale nebudú mať jeho správanie a jeho zmýšľanie. Ježišovo slovo v tom prípade je veľmi jasné – nechoďte za nimi. Aby sme poznali Mesiáša stačí čítať sv. Písmo. Na internete v správach zo sveta a v článkoch rôznych ľudí sa môže nájsť nejaká pozemská informácia, ale nie Mesiáš. Potrebujeme poznať sv. Písmo, aby sme sa nedoplietli. Budú vojny, nepokoje a   znamenia, ale Pán jasne hovorí – „Neľakajte sa, nebojte sa!“ To, že sa nám ani vlas z hlavy nestratí je vyjadrenie toho, že nad tým všetkým je Pán Boh a má to v rukách. Sv. Pavol nám to upresňuje, keď upozorňuje na tých, ktorí nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. To môže byť sedenie a špekulovanie nad koncom sveta a zháňanie informácií, ktoré vraj koniec potvrdzujú. Nič na chode sveta sa nezmení tým, že sa snažíme dopátrať k tomu o čom nevedia ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec, ale sú falošní proroci, ktorí to aj tak vedia a vedia o tom veľa rozprávať. Ale sv. Pavol hovorí – „Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb.“ To hovorí tým, čo sa zháňajú za zbytočnosťami.

      Poznám dvoch bratov. Obaja pred mnohými rokmi boli ovplyvnení informáciou o konci sveta. Jeden pokračoval v prácach a normálnom existovaní ďalej a druhý pokračoval v špekuláciách. Deti od neho odišli, manželka bola unavená s počúvania konšpirácií. Dom sa im rozpadal, lebo ho nebolo treba opraviť, veď príde koniec sveta. Teraz pozerá na tie premárnené roky života a vidí, že mohli byť prežité krajšie. Že sa mohol venovať skôr rodine, vzťahom, že ho to pátranie a rozmýšľanie k radosti nepriviedlo. Keď bol roku 70 natrvalo zničený chrám pre hriechy národa, tak mnohí boli presvedčení, že je koniec sveta a časť zo slov Pána Ježiša vtedy tak jasne platila. Ale svet už niekoľko tisíc rokov existuje ďalej.

      Dnes je čas prosiť o svetlo z neba, aby sme vedeli čo v živote zdokonaliť, premeniť, aby náš život stál za to, aby mal zmysel a bol radosťou aj pre druhých a aby sme jeho žitím šírili Božie kráľovstvo – ktoré nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. 

Dominik Jamrich, kaplán