Ako hráme…

           Istý divadelný osvetľovač v rozhovore pre noviny povedal: „Práca osvetľovačov je veľmi dôležitá. Správnym osvetlením sa môže dotvoriť atmosféra deja, ktorý herci vytvárajú svojimi slovami a gestami. Zlé osvetlenie môže niekedy pokaziť celý výstup – aj keď herec zo seba vydá maximum.“
         Evanjelista Lukáš nám zachytil Ježišovo podobenstvo, v ktorom vystupujú dvaja herci – mýtnik a farizej. Pri ich výstupe osvetlenie hralo tiež veľmi dôležitú úlohu. Farizej si v chráme posvietil do svojho vnútra. Použil však nesprávny farebný filter. V tomto svetle zaniklo všetko, čo bolo v jeho živote nesprávne a vyniklo to, čo bolo v poriadku. Výsledkom tohto nesprávneho osvetlenia bola spokojná modlitba pred Bohom: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.“ Mýtnik však zvolil iný typ osvetlenia, ktorý pôsobil úplne opačne: zdôraznil to, čo bolo v jeho živote zlé a dal zaniknúť dobrým skutkom. Zaiste to musel byť hrozný pohľad do vlastného vnútra, keď sa neodvážil vkročiť ďalej do chrámu. Z poznania nehodnosti života sa zrodil kajúcny výkrik: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“
        Podobenstvo nám prináša Božie zhodnotenie výkonu týchto dvoch hercov. Farizej v tomto hodnotení neobstál. Zvolil nesprávne osvetlenie a tak jeho výkon bol nepresvedčivý. Vyznel veľmi falošne a pyšne. Mýtnik zvolil správne osvetlenie – a obstál.
        Život je akýmsi podobným vystúpením. Ako hráme? A aké osvetlenie používame? Ak sa budeme pozerať do svojho svedomia cez nesprávny filter – potom sa ľahko môže stať, že aj náš výkon bude ohodnotený ako nepresvedčivý. Nesprávnym filtrom je sebaláska, ktorá je naviazaná na dobré skutky. Neustále ich pripomína, zveličuje ich veľkosť, chváli sa nimi. Ignoruje zlé skutky, pretože uznať ich znamená umenšiť sebalásku. Nesprávnym filtrom je aj pýcha. Znemožňuje vnímanie nesprávnych skutkov, pretože to by znamenalo pokles na pomyselnom rebríčku hodnoty ľudského života. Nesprávnym filtrom je i životný postoj človeka, ktorý k Bohu pristupuje nie preto, aby si vyprosil zmilovanie, ale aby obdržal dary, ktoré si podľa svojho presvedčenia jednoznačne zaslúži.

         Ak sme v sebe objavili niektorý z týchto nesprávnych typov osvetlenia, prijmime návod k správnemu osvetleniu svojho vnútra. Je ukrytý v podobenstve o mýtnikovi a farizejovi. Nie je ťažké nájsť ho. Správne osvetlenie dosiahneme, keď nasadíme správny filter – pokoru. Pokoru pred Bohom i ľuďmi. Zaiste nepôjde o veľmi príjemný pohľad do nášho vnútra. Možno, že vyústi do mýtnikovho výkriku: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ Ale teraz už vieme, že takýto výstup bude mať u Boha úspech.

            Marek Gavalier,   kaplán