Sviatosti

  • Zápis k prijatiu sviatostí (krstu, manželstva) ako aj vystavenie úradných dokumentov poskytujeme v pracovné dni v  kancelárii farského úradu v Trstenej.
  • Intencie na sv. omše zapisujeme po sv. omšiach v sakristii.