Sviatosť pomazania chorých

V prípade potreby volajte k chorým katolíckeho kňaza kedykoľvek.

Farský úrad: 043/5392004

Františkáni:  043/5321440