Sviatosť zmierenia

Farský kostol sv. Martina:

  • každý deň (okrem nedele a prikázaných sviatkov) 15 minút pred sv. omšou
  • prvopiatkový týždeň – každý deň od 5.30 hod., vo štvrtok a piatok od 15.00 hod.

Kostol sv. Alžbety v Ústí:

  • prvopiatkový týždeň v piatok od 15.45 hod.

Kostol Božského Srdca Ježišovho v Zábiedove:

  • prvopiatkový týždeň v utorok od 15.00 hod.

Františkánsky kostol sv. Juraja:

  • každý deň (okrem nedele a prikázaných sviatkov) 30 minút pred sv. omšou
  • prvopiatkový týždeň – každý deň popoludní od 16.00 hod.