Biblia pre deti

Súťažná úloha č. 36: Kto mohol podať takýto inzerát? „Vezmem do nájmu strom, cena nerozhoduje. Zn. Chcem vidieť Ježiša“

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť doMacau_Mt_Fortress_Museum_of_Macau_n_Banyantree schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu.