Biblia pre deti

Súťažná úloha č.30: V Lukášovom evanjeliu je opísaný rozhovor istého muža – znalca zákona s Ježišom. Keď sa ho ten muž opýtal, kto je jeho blížny, Ježiš mu na to odpovedal podobenstvom. Aké podobenstvo to bolo?

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť nsajneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu.