Biblia pre deti

Súťažná úloha č. 31:  V Lukášovom evanjeliu nás Pán Ježiš vyzýva, aby sme dôverovali Božej prozreteľnosti. Vo svojej reči nám predkladá príklad zvieraťa a kvetu, o ktoré sa Pán Boh stará. Aké zviera a aký kvet to je?13936615_651875091628832_213899184_n

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu.