Biblia pre deti

Súťažná úloha č.35. Ako sa volal boháč, ktorý sa obliekal do purpuru a kmentu a prepychovo každý deň hodoval, no nepodelil sa so žobrákom?

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko IMG_2235odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu.