Biblia pre deti

Súťažná úloha č.26: V rozprávaní o kajúcej a milujúcej žene Lukáš opisuje, že k Ježišovi IMG_2176prišla hriešnica, aby mu konkrétnym skutkom preukázala svoju lásku. Opravte v nasledujúcom texte chyby:  „… s úsmevom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu olejom máčať nohy a utierala mu ich svojou zásterou, hladkala mu ich a natierala voňavými slzami.“

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).