Biblická súťaž pre deti

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Tr102_0527eba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).

Súťažná úloha č.17: Keď k Ježišovi spustili cez strechu ochrnutého, Ježiš mu ako prvé povedal: ,,Človeče. odpúšťajú sa ti hriechy.“ Uzdravil ho až neskôr a to potom, ako povedal niečo farizejom a zákonníkom. Prečo nakoniec Ježiš uzdravil ochrnutého aj z jeho choroby?