Biblická súťaž pre deti

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúDSCF6530ceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).

Súťažná úloha č.22: Pán Ježiš na jednom mieste Lukášovho evanjelia hovorí, že každý strom možno poznať po ovocí. Doplň chýbajúce slová vo vete, ktorou potom pokračuje. Dobrý človek vynáša z  ………………. pokladu svojho srdca …………. a zlý človek zo ………………….. vynáša …………….