Biblická súťaž pre deti

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko DSC_0065[1]odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).

Súťažná úloha č. 10: Keď sa 12 ročný Ježiš stratil, za aký čas a kde ho našli Mária s Jozefom a čo Ježiš práve robil, keď ho našli?