Biblická súťaž pre deti

Súťažná úloha č.2: Čím sa začína Evanjelium podľa Lukáša?

Vyber jednu z možností:

  1. a) rodokmeňom  IMG_1593
  2. b) Ježišovým narodením
  3. c) prológom