Boh je štedrý

          Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Človek všetko usporadúva a prispôsobuje podľa seba, aj Bohu by najradšej vnútil svoje miery, miery chladu a vypočítavosti,  miery ľudského zmýšľania a konania. Toto zdôrazňuje podobenstvo o robotníkoch. Všetci majú dostať po denári? Aj cudzoložník a zlodej budú spasení
          Lenže Boh je iný ako človek, lebo Boh je Láska a láskou meria svoje konanie. Človek by mal pochopiť mieru lásky, veď aj sám neraz miluje a vtedy sa zrazu stáva štedrý, až márnotratný… Keby tú mieru lásky uplatňoval vo vzťahu ku každému, omnoho lepšie by pochopil Boha, ktorý miluje všetkých a všetkým sa dáva.
          Boh vo svojej láske nielenže povzbudzuje zanechať cesty zla, nielenže povzbudzuje, aby človek hľadal jeho, nielenže uisťuje, že všetko odpustí, lebo On je veľmi štedrý na odpustenie, ale aj sám vychádza k postávajúcim celý deň a pozýva ich: „Choďte aj vy do mojej vinice!“
           Kto prijme pozvanie a príde, získa lásku, kto prijme lásku a kto Ho oslávi svojím životom a okamihom smrti, pre toho sa sám Boh stane životom a smrť pre toho človeka bude ziskom.
          Boh je skutočne štedrý voči všetkým a chce, aby sa Jeho myšlienky stali mojimi myšlienkami, aby sa Jeho cesty stali mojimi cestami.

Marek Gavalier,  kaplán