Bohoslužby na Veľkonočné trojdnie

Farský kostol sv. Martina – Trstená:

Zelený štvrtok: 18.15 – Svätá omša – pamiatka Pánovej večere

Veľký piatok: 08.00 – Ranné chvály spolu so sestričkami františkánkami a bratmi františkánmi.

10.30 – Krížová cesta na Bubeník

15.00 – Obrady Umučenia Pána

17.00 – Vyloženie Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe do 08.00 v sobotu. Služba a bdenie pri Sviatosti Oltárnej.

Biela Sobota: 08.00 – Ranné chvály

19.45 – Obrady Veľkej soboty – Vzkriesenie.

Veľkonočná nedeľa: 07.00, 08.30, 10.30 – slávnosť Veľkej noci – sväté omše.

 

Filiálny kostol Božského Srdca Ježišovho – Zábiedovo:

Zelený štvrtok: 17.00 – Svätá omša – pamiatka Pánovej večere

Veľký piatok: 08.00 – Ranné chvály so spoločenstvami

11.00 – Krížová cesta v obci

15.00 – Obrady Umučenia Pána

17.00 – Vyloženie Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe do 08.00 v sobotu. Služba a bdenie pri Sviatosti Oltárnej.

Biela Sobota: 08.00 – Ranné chvály spolu so spoločenstvami.

19.45 – Obrady Veľkej soboty – Vzkriesenie.

Veľkonočná nedeľa: 09.00 – slávnosť Veľkej noci – svätá omša.

 

Oratórium sv. Filipa Neriho – Sídlisko Západ – Trstená:

Zelený štvrtok: 18.00 – Omša na pamiatku Pánovej večere

Veľký piatok: 08.00 – Ranné chvály so spoločenstvami

09.00 – Krížová cesta za chorých

15.00 – Obrady Umučenia Pána

Biela sobota: 08.00 – Ranné chvály.

19.45 – Obrady Veľkej soboty – Vzkriesenie.

Veľkonočná nedeľa: 10.30 – slávnosť Veľkej noci – svätá omša.

 

Filiálny kostol sv. Alžbety Uhorskej – Ústie:

Zelený štvrtok: 16.00  – Omša na pamiatku Pánovej večere

Veľký piatok: 15.00  – Obrady Umučenia Pána

16.00 – Vyloženie Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe do 08.00 v sobotu. Služba a bdenie pri Sviatosti Oltárnej.

Biela Sobota: 19.45 – Obrady Veľkej soboty – Vzkriesenie.

Veľkonočná nedeľa: 09.00 – slávnosť Veľkej noci – svätá omša

 

Frantiťkáni – Kostol sv. Juraja: 

Zelený štvrtok: 17.00 

Veľký piatok: 15.00  – Obrady Umučenia Pána

Biela Sobota: 20.00 – Obrady Veľkej soboty – Vzkriesenie.

Veľkonočná nedeľa: 07.45, 9.00, 18.15 – slávnosť Veľkej noci – sväté omše.

Kompletný program Veľkonočného trojdnia je v kostolíku na nástenke .