Boží Baránok

          Po sviatku Pánovho krstu sa v Cirkvi začína tzv. Cezročné obdobie. Počas druhej nedele v tomto liturgickom období nás evanjelium pozýva zamyslieť sa nad vyhlásením Jána Krstiteľa o Kristovi: „Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“. Dobre poznáme tento výrok a ľahko môžeme vytušiť jeho obrovský teologický význam, ale odkiaľ pochádza Jánovo poznanie? Čo pohýna Krstiteľa, aby tvrdil, že Ježiš je Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta? Evanjelista Ján vo svojom rozprávaní poukazuje na zdanlivo bezvýznamný detail, ktorý je však v skutočnosti kľúčom k pochopeniu Krstiteľovho výroku. Poznamenáva: „Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal…“. Je tu presný moment, v ktorom dochádza k spoznaniu Mesiáša.
         Ján Krstiteľ podáva svedectvo o Kristovi vychádzajúc zo skutočnosti, že vidí Ježiša prichádzať k nemu. Ježiš nie je niekto neosobný, ani to nie je jeden z mnohých samozvaných mesiášov. Krstiteľ zakúša Boha, ktorý sa s ním osobne stretáva. Tento detail dobre vyjadruje zmysel a cieľ vykúpenia, ktoré prináša Kristus. Prichádza, aby sa stretol s každým človekom každej doby, a to osobným a jedinečným spôsobom. Hriech sveta, ktorý sníma a berie na seba, je môj osobný hriech a hriech každého jedného človeka. Vykúpenie, spása – to je osobná skúsenosť. Tak ako Ján, aj my sme pozvaní rozpoznať Mesiáša, ktorý nás zachraňuje, avšak táto skúsenosť spásy je možná len na základe osobnej skúsenosti s Ježišom. Nie sú to pravidlá a predpisy, čo nás zachráni (hoci sú nevyhnutné); nie sú to doktríny a dogmy, čo nás vovádza do skúsenosti spásy (hoci sú užitočné). To, čo nás privádza k spáse, je skutočný a dôverný vzťah s osobou Ježiša Krista, ktorý prichádza ku mne, aby ma zachránil.
           Ďalšou poznámkou v texte evanjelia, ktorá si zaslúži našu pozornosť, je výrok o Ježišovi – On je: „Boží Baránok, ktorý sníma hriech“. Skúsenosť stretnutia s Ježišom, ak je skutočná a naozaj prenikavá, privádza človeka k poznaniu svojej vlastnej krehkosti a potreby záchrany. Naša záchrana má meno. Volá sa Ježiš Kristus, ktorý prijmúc na seba úlohu obetného baránka vo svojom tele ruší rozsudok smrti nad svojím ľudom.
          Liturgiou druhej nedele v Cezročnom období sme pozvaní ohlasovať – prostredníctvom skúsenosti stretnutia s Kristom, ktorý k nám prichádza – našu nesmiernu biedu, ktorá sa však stretáva s Jeho spásou.

Simeon Peter Brindzák, OFM