Božie milosrdenstvo

 V Cirkvi prežívame mimoriadny Svätý rok božieho milosrdenstva. Pri tejto príležitosti hosťom a kazateľom na svätých IMG_2178omšiach v nedeľu 12. júna  bol P. Adam Walczuk SAC, pallotín z Predajnej, ktorý nám priblížil Božiu vlastnosť, akou je milosrdenstvo. Zároveň sme mali možnosť zakúpiť knihu s názvom „PALLOTÍNI A ÚCTA K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU NA SLOVENSKU“.

Jeho slová o ODPUSTENÍ a MILOSRDENSTVE boli veľavravné pre túto dobu, pre nás všetkých. Bez odpustenia nemôžeme zakúsiť naozajstnú čistú lásku, po ktorej je v dnešnom svete veľký hlad. Buďme teda milosrdní, aby sme sa raz mohli všetci stretnúť v Jeho nekonečnej LÁSKE.