Byť znakom Kristovej prítomnosti

Drahí bratia a sestry!
          Každý z nás počíta s tým, že všetko, čo príde akokoľvek nepríjemné a ťažké – čiže kríž, sa vráti znova alebo sa môže vrátiť. Dnes máme pred sebou a trochu aj za sebou už veľa z ťažkostí, ktoré súvisia s prekonávaním obmedzení červenej zóny. 
          Ďakujem všetkým vám, ktorí sa chováte dôstojne, nešírite nepravdivé reči alebo klebety. Neoverené správy, ktoré šíria strach alebo dôležitosť vlastnej osoby.  Ďakujem vám, ktorí prekonávate strach a nesnažíte sa ho liečiť konšpiratívnymi teóriami, ktoré v konečnom dôsledku zanechávajú nenávisť. Ďakujem vám, ktorí prekonávate a nesiete kríž každý kríž v živote tak, že ho premieňate spolu s Ježišom na požehnanie a zveľaďovanie nielen duchovného života, ale vôbec spoločného dobra okolo nás. Ďakujem vám za starostlivosť o starých a chorých! Ohrozených. Aj o deti. Tieto dni sú pre nás veľkou príležitosťou, aby sme boli pre nich príkladom, povzbudením, ale aj znakom Kristovej prítomnosti.
          Druhá vlna nákazy je tak vďaka vám všetkým začiatkom dobra a Ježišovej prítomnosti. 

Juraj Spuchľák, dekan – farár