Biblia pre deti

Súťažná úloha č. 32. Pán Ježiš sa po utíšení búrky preplavil do kraja naproti Galilei. Napíš ako sa volal ten kraj a komu v ňom Ježiš povedal: „Vráť sa domov a rozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh!

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potr3ebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu.

Biblia pre deti

Súťažná úloha č. 31:  V Lukášovom evanjeliu nás Pán Ježiš vyzýva, aby sme dôverovali Božej prozreteľnosti. Vo svojej reči nám predkladá príklad zvieraťa a kvetu, o ktoré sa Pán Boh stará. Aké zviera a aký kvet to je?13936615_651875091628832_213899184_n

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu.

 

Biblia pre deti

Súťažná úloha č.30: V Lukášovom evanjeliu je opísaný rozhovor istého muža – znalca zákona s Ježišom. Keď sa ho ten muž opýtal, kto je jeho blížny, Ježiš mu na to odpovedal podobenstvom. Aké podobenstvo to bolo?

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť nsajneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu.

Biblia pre deti

Súťažná úloha č.29: V podobenstve o rozsievačovi LukášFotografia1254 opisuje, ako Ježiš rozprával o rozsievačovi, ktorý rozsieval semeno. Neskôr Ježiš podobenstvo vysvetľuje. Napíš, čo predstavuje semeno.

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).

Biblia pre deti

Súťažná úloha č.28: V IMG_2301Lukášovom evanjeliu sa píše, že keď Ježiš chodil po dedinách a mestách, v sprievode spolu s ním chodili aj ženy. Napíš ich mená.

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).