Biblická súťaž pre deti

1Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).

Súťažná úloha č. 4: Ako sa volali rodičia Jána Krstiteľa?

Biblická súťaž pre deti

Súťažná úloha č. 3:
bibliaV prvej kapitole Lukášovho evanjelia sa spomína Pánov anjel, ktorý prišiel zvestovať o narodení dvoch detí.
 a) o aké deti sa jednalo /napíš ich mená/
b) ako sa volal Pánov anjel /napíš meno/
c) komu prišiel zvestovať /napíš ich mená/

Biblická súťaž pre deti

Súťažná úloha č.2: Čím sa začína Evanjelium podľa Lukáša?

Vyber jednu z možností:

  1. a) rodokmeňom  IMG_1593
  2. b) Ježišovým narodením
  3. c) prológom

Súťažná úloha č. 1

Súťažná úloha č. 1: Koľko kapitol má Evanjelium podľa Lukáša?

Spôsob odpovede: lístok, na ktorom bude čitateľne napísané meno a priezvisko odpovedajúceho, číslo otázky a správna odpoveď, je potrebné vhodiť do schránky na fare. Treba tak urobiť najneskôr do piatku po nedeli, kedy bola pridaná otázka. Odpovede, ktoré budú vhodené do schránky po tomto termíne, budú zo súťaže vyradené! Do súťaže sa môžete zapojiť kedykoľvek počas celého roka a ak sa stane, že ste nestihli na nejakú otázku odpovedať načas, nevadí. Na nasledujúce otázky môžete odpovedať aj napriek tomu :).

Teším sa na spoločné spoznávanie Evanjelia podľa Lukáša.