Projekt – krížová cesta

           Mesto Trstená v spolupráci s farnosťou Trstená, v nasledujúcich rokoch plánujú zrealizovať výstavbu kultúrno – oddychovej zóny, súčasťou ktorej budú aj zastavenia krížovej cesty. Projekt bude realizovaný v lokalite kopca Bubeník. O zámere postaviť zastavenia krížovej cesty je informovaný aj spišský diecézny biskup, Mons. Štefan Sečka, ktorý nemá námietky voči tomu, aby sa farnosť Trstená podieľala na realizácii projektu. 
           Výroba jedného zastavenia trvá umelcom približne dva mesiace a spolu s osadením v pomerne náročnom teréne, stojí približne 10 tisíc EUR. Kto by chcel finančne podporiť toto dielo, môže tak spraviť individuálnym spôsobom. Oficiálna zbierka vo farnosti vyhlásená nebude.
           Zároveň prosíme o vaše modlitby na tento úmysel. 

Pán Boh zaplať! 

Juraj Spuchľák, dekan

Pán je moje svetlo

„Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ (Ján 3:19) 

     Je adventné obdobie a my sa pripravujeme na Vianoce v zmysle očakávania sviatku narodenia nášho Spasiteľa, no aj jeho druhého príchodu na konci času. Aby sme pochopili aj v dnešnej uponáhľanej dobe, kde všetko je samozrejmosťou, aké je svetlo dôležité, no nielen to pozemské, piatková svätá omša pri sviečkach bola poukázaním dôležitosti prípravy našich sŕdc na príchod SVETLA, ktorým je KRISTUS. Jediné dokonalé svetlo pre spásu nás ľudí.

Andrea Šprláková

Loretánsky svätý rok

Svätý Otec František vyhlásil od nedele 08.12.2019 (slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sa prekladá kvôli nedeli na pondelok 09.12.2019) Loretánsky svätý rok Panny Márie Kráľovnej a Brány nebies do 10.12.2020.

Diecézna škola viery

Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa v Kostole sv. Martina uskutočnilo ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery.