Modlitby za duchovné povolania

Od 19.4. – 25.4.2021 je týždeň modlitieb za duchovné povolania. 
Radi by sme vám ponúkli spracované myšlienky v obrázkovej podobe z posolstva Sv. Otca Františka, ktoré pri tejto príležitosti napísal. Každý deň počas tohto týždňa môžete tieto obrázky postupne zdieľať napr. na svojich internetových stránkach, Facebooku, …
Jeden obrázok je samostatná modlitba za duchovné povolania, ktorá vám – veríme – tiež môže poslúžiť. Veľmi vás prosíme o modlitby za nové duchovné povolania – isteže nie len počas tohto týždňa, ale osobitne v tento týždeň.  
 

Farský kostol: 
Pri relikviách sv. Jána Pavla II. sa budeme modliť litánie o 18.10.
Modlíme sa za rodiny a budúce duchovné povolania pre našu farnosť a súčasné povolania z našej farnosti.

Oznamy

V sekcii OZNAMY je nové info: Tretia veľkonočná nedeľa “B”– 18.04.2021

Prosíme, prečítajte si nové oznamy.  

Videokatechézy na Rok rodiny

          19. marca 2021 na slávnosť sv. Jozefa začal v Katolíckej cirkvi popri Roku sv. Jozefa ešte nový Osobitný rok rodiny. Potrvá do júna 2022, keď sa bude konať Svetové stretnutie rodín v Ríme.
          Rok rodiny nesie podnázov „Amoris laetitia“, čo v preklade znamená „Radosť lásky.“ Je to názov posynodálnej apoštolskej exhortácie, ktorú vydal pápež František. Svätý Otec si výslovne žiada, aby päť rokov po zverejnení sme tento dokument opäť vzali do rúk, starostlivo ho čítali a uvažovali o ňom.
          Farár a dekan v Kežmarku František Trstenský ponúka manželom a rodinám videokatechézy, v ktorých sa jedenkrát v mesiaci venuje jednej kapitole z tejto exhortácie.
 Záujemcovia nájdu prvú videkatechézu na webstránke farnosti:  www.fara-kezmarok.sk.

Oznam o príprave na manželstvo

          V rámci diecézy sme sa, vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu a postupné uvoľňovanie opatrení, rozhodli znovu spustiť prihlasovanie snúbencov na predmanželskú prípravu. Pridali sme júnové termíny, pričom kurzy v júni budú v skrátenej forme, t.j. piatok od obeda a sobota. 
Ostatné jesenné termíny zostávajú nezmenené a veríme, že sa budú môcť zrealizovať v plnej víkendovej forme. Na všetky termíny je možné sa snúbencom prihlásiť na tomto odkaze.
          V prípade, žeby v budúcnosti pandemická situácia opäť raz neumožnila konať kurzy prezenčne, na základe vami vyplneného dotazníka, ponúkneme doplnkovú formu prípravy, ktorá bude spočívať zo štyroch online prednášok, pričom snúbenci budú musieť absolvovať prípravu aj osobne s kňazom. 73,5% z tých, ktorí vyplnili  dotazník,  považujú takúto formu prípravy ako „určite vhodnú“.  Keď bude aktuálne spustiť doplnkovú formu prípravy, budem vás o tom včas informovať.

https://www.domanzelstva.sk/spisska-dieceza