Oznamy

V sekcii OZNAMY je nové info: Jedenásta nedeľa v Cezročnom období “B”– 13.06.2021

Prosíme, prečítajte si nové oznamy.  

Organový koncert

Mesto Trstená a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená vás pozývajú na organový koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 20.6.2021 o 16:00 hod. v Kostole sv. Martina v Trstenej. Svojou hrou na organ sa nám predstaví známy slovenský organista Mgr. art. Stanislav Šurin, PhD. Vstup na koncert je voľný.  

BRATISLAVSKÉ HANUSOVE DNI 2021

18. – 25.6.2021 sa uskutoční 10. ročník festivalu o Bohu, živote, vesmíre a vôbec …

BRATISLAVSKÉ HANUSOVE DNI 2021 
Tento rok na festivale vystúpia: Eduard Heger (premiér SR), Nathaniel Binversie riaditeľ programu pre mužov Exodus 90), či Rod Dreher o tom, Čo Silvester Krčméry naučil svet. Tešíť sa môžete i na témy z oblasti Ekológie, transhumanizmu či koncert. 

DUCHOVNO-FORMAČNÝ POBYT V RÍME

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Ríme počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna. Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnú­torný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov (aj slovenských) sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie:

Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikulá­ša, Hlavná 81, 080 01 Prešov alebo konkatedralapo@gmail.com , tel. 0911/487341.

JOZEF MIHAĽ