Diecézna škola viery

Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa v Kostole sv. Martina uskutočnilo ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery.

Trstenská organová jeseň 2019

Nedeľa, 6. október 2019, 16.00

Kostol sv. Martina

MANFRED APITZ, husle / Nemecko

MARTINA APITZ, organ / Nemecko

 

Johann Sebastian Bach                   Konzert C dur, BWV 595

(1685 – 1750)

Georg Friedrich Händel                  Sonáta F dur op 1, 12

(1685 – 1759)                                     Adagio – Allegro

Felix Mendelssohn Bartholdy         Organové prelúdium G dur   

(1809 – 1847)

Carl Loewe                                       3 romantické scény pre husle a organ

(1796 – 1869)                                    Lesná scéna

Indický pochod

Odchod

Eduard Thiele                                  Fantázia

(1812 – 1895)                                    na posviacku Ladegastovho organa v Köthene 1872

Charles Marie Widor                      Cantabile z jednej organovej symfónie pre husle a organ

(1844 – 1937)

Ľudové melódie                                Lebensfreude / Radosť zo života (jidiš)

Spiritual – Rock my Soul

Írsky folk: cigánska Hornpipe

Martinu a Manfreda Apitzovcov spája viac ako 30 rokov súkromnej a muzikantskej spolupráce. Pani Martina je organistkou a kantorkou v Bachovom meste Köthene, kde hrá na slávnom organe významného nemeckého organára Freidricha Ladegasta z roku 1872 a vedie tu Bachov zbor. Pán Manfred je učiteľom hry na husle na Bachovej hudobnej škole a vedie orchester Schlossconsortium. Komponuje a aranžuje pre tento ansámbel a takisto pre duo husle a organ. Manželia Apitzovci absolvovali koncertné cesty v Poľsku, Rusku, Izraeli, Grécku, Fínsku a USA. Spoločne nahrali aj niekoľko CD. Na Slovensku účinkoval Bachov zbor z Koethenu a Mafred Apitz pod vedením Matiny Apitz na turné po Západnom Slovensku v roku 2018.

Trstenská organová jeseň 2019

Nedeľa, 29. september 2019, 16.00

Kostol sv. Martina

ROMAN GRYŃ (trúbka) / Poľsko

BOGDAN NARLOCH (organ) / Poľsko

 

Jeremiah Clarke                              The Prince of Denmark’s March (tr + org)

(1674 – 1707)

Johann Sebastian Bach                   Fantázia a fúga g mol, BWV 542

(1685 – 1750)

J.S. Bach / A. Vivaldi                          Concerto D dur, BWV 972 (tr + org)

                                                                        Allegro – Larghetto – Allegro

Vładimir Vavilov (G. Caccini)        Ave Maria (tr + org)

(1925 – 1973)

Fryderyk Chopin                             Etuda op. 10 č. 3 (tr + org)

(1818 – 1849)

Hans-André Stamm                                     Rondo alla Latina

(*1958)

Marek Czerniewicz                          For My Godfather na flugelhorn i organy (tr + org)

(*1974)

Karol Kurpiński                              Cavatina (tr + org)

(1785 – 1857)

 

Bogdan Narloch absolvoval štúdium na Hudobnej akadémii v Gdaňsku u profesora Leona Batora. Je riaditeľom Medzinárodného organového festivalu v Koszaline. V rokoch 1995 – 2014, spoločne s prof. Marekom Toporowským, organizoval pod patronátom ministerstva kultúry organové interpretačné kurzy v Poľsku s účasťou popredných európskych organistov. Bogdan Narloch je profesorom na Akadémii umení v Štetíne. Hru na organe vyučuje aj na Štátnej hudobnej škole v Koszaline. Je aktívnym koncertným umelcom, sólistom, komorným hráčom. Často účinkuje s orchestrom. Okrem mnohých európskych krajín vystúpil ako sólista v Izraeli, Rusku, Brazílii, Uruguayi a na Taiwane. Na svojom konte má množstvo CD nahrávok, napríklad nahrávku na historických organoch na Pomorí. Okrem pedagogickej a koncertnej aktivity sa zaoberá aj organovou architektúrou, pričom spolupracuje s Oddelením ochrany a zachovania pamiatok.

Roman Gryń patrí k najleším poľským virtuóznym hráčom na trúbku. Je vyhľadávaným a uznávaným pedagógom na tento nástroj. Po absolvovaní Hudobnej akadémie F. Chopina vo Varšave pokračoval v zdokonalovaní svojej interpretácie pod vedením vynikajúcich trúbkarov ako Tiemofiej Dokshicer a Edward Tar v Bayreuthe. Je laureátom Súťaže mladých trúbkarov v Pabianiciach (1980) ako aj Súťaže v hre na trúbku v Gdańsku (1985). Svoju profesionálny kariéru začal v roku 1983 vo Varšavskej filharmónii. Od roku 1986 do 1988 pracoval ako sólista v Pomorskej filharmónii v Bydgoszczi. V 1986 – 2007 bol sólistom a vedúcim dychovej skupiny v Poznaňskej filharmónii. Okrem toho spolupracoval s mnohými domácimi a zahraničnými orchestrami, vystupujúch vo všetkých európskych krajinách, v Kanade a USA. Je hosťujúcim profesorom na Hudobnej akadémii v Bydgoszczi a profesorom na Hudobnej akadémii v Poznani, kde vyučuje hru na trúbku a zároveň pôsobí ako vedúci Katedry dychových nástrojov a akordeónu. Roman Gryń je často členom porôt medzinárodných súťaží. Vedie worshopy a kurzy sólovej, orchestrálnej a komornej interpretácie.