VÝZVA OBČANOM

„Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.“

Milujúca náruč

                                                     

 

     

 

 Ďalšie termíny:
20. – 23.marec 2020          
29. – 31. máj 2020

SVÄTÁ ZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program púte:

1.deň/ned.: v poobedňajších hodinách stretnutie v Bratislave, transfer na letisko do Viedne s následným odletom do Tel Avivu. Presun na ubytovanie do Betlehema.

2.deň/pon.:  Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety, presun do Jeruzalema– Západný múr /múr nárekov/, hora Sion – večeradlo a kostol usnutia Panny Márie.

3.deň/ut.: Presun do Haify, cestou zastávka – Muchraka alebo Keren Karmel,  na juhovýchodnom vrchole Hory Karmel, pripomína miesto boja medzi prorokom Eliášom a Baalovými a Aštertinými prorokmi. Je tu kostol sv. Eliáša, ktorý je spravovaný karmelitánskym rádom.  Z vyhliadkovej terasy je krásny výhľad na Izrael. Hora Karmel, Eliášova jaskyňa a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej – Stella Maris, potok Siah: Karmelitáni postavili v roku 1200 ich prvý kostol (st. Brocardus) v oblasti potoka Siah, nachádzajúceho sa na západnom krídle Hory Carmel. Je otvorený pre verejnosť. Cestou do Galilei zastávka v meste Akko – ležiace na severnom pobreží Izraela neďaleko Haify. Aj keď nie je práve najznámejším mestom, ktoré sa ľudom vybaví v spojení so Svätou zemou, patrí k najväčším kultúrnym a historickým pamiatkam tejto blízkovýchodnej krajiny.

4.deň/str.: Výstup na horu Tábor,  prehliadka kostola Premenenia.  Nazaret – Bazilika Zvestovania a  kostol sv. Jozefa, Kláštor Bosých karmelitánok. Kána Galilejská –  miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.

5.deň/štv.: Hora Blahoslavenstiev, Tabgha 1 – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské jazero Tabgha 2 – miesto Primátu sv. Petra, Kafarnaum – dom sv. Petra a miestna  synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra./20,-USD/, plavba loďou po Genezaretskom jazere /10,-USD/

6.deň/piat.: Jeruzalem – prehliadka mesta, návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto); kostolík Dominus Flevit – miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.

7.deň/sob.:Getsemanská záhrada a Bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/, kostol hrobu Panny Márie, prehliadka Starého mesta – Krížová cesta (Via Dolorosa), Bazilika Božieho hrobu, Kalvária – Golgota.

8.deň/ned.: prehliadka Betánie – Lazárov hrob, návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho, Hora pokušenia, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre záujemcov je fakultatívny výlet  Massada a  Qumrán.

9.deň/pon.: Betlehem – Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka,  Kláštor Bosých karmelitánok, možnosť nákupu suvenírov.  Popoludní  odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Viedne. Transfér na Slovensko do Bratislavy

           Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

     Pútnický program je spojený s každodennou svätou omšou.

PLODNOSŤ NIE JE PROBLÉM, ALE DAR

Úvodné stretnutie
kurzu sympto-termálnej metódy
rozpoznávania párovej plodnosti

9.1.2020 17:30-20:00

TRSTENÁ
(priestory komunitného
centra SINAJ
ul. Železničiarov 253/1)

     Plodnosť nie je problém, ale dar – je základná myšlienka, ktorú kurz Ligy pár páru chce odovzdať všetkým, ktorí majú záujem rozumieť svojej plodnosti a vedome sa podieľať na jej napĺňaní (či už je ich snahou predchádzať počatiu, alebo sa snažia tehotenstvo dosiahnuť).
     Kurz vedie certifikovaný, odborne pripravený dobrovoľnícky učiteľský pár, ktorý poslucháčov podrobne zoznámi so symptotermálnou metódou a teoretické informácie doplní skúsenosťami zo života. Kurz zároveň vytvára priestor na zoznámenie sa s ďalšími ľuďmi, ktorí nechcú používať antikoncepciu (uznávajú rovnaký životný štýl – Kultúru života) a aj po jeho absolvovaní si môžu navzájom radiť, vymieňať skúsenosti a povzbudzovať sa. 
     Kurz nie je určený len pre ženy, ale aj pre ich manželov. Liga povzbudzuje mužov, aby investovali svoj čas a pozornosť tejto oblasti, ktorá výrazne ovplyvňuje vzájomný manželský vzťah a pohodu v ňom. Zúčastniť sa kurzu STM je najjednoduchšia forma ako sa efektívne naučiť prakticky používať symptotermálnu metódu PPR a vyznať sa vo svojej plodnosti.

     Po úvodnom stretnutí, ktorého obsahom je:
• predstavenie symptotermálnej metódy porozumenia ľudskej plodnosti a jednotlivých
príznakov ženskej plodnosti
• vysvetlenie fyziologických zákonitostí ľudskej
 plodnosti a priebeh menštruačného cyklu
• vysvetlenie vplyvu ženských hormónov menštruačného cyklu na zmeny jednotlivých príznakov plodnosti (bazálnej teploty, hlienu krčka maternice, a krčka maternice) v priebehu menštruačného cyklu ženy
• pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie príznakov plodnosti
• praktické precvičenie vyhodnotenia STM záznamu
• individuálne poradenstvo
bude možnosť pokračovať v kurze ďalšími dvoma stretnutiami, ktoré nadväzujú na úvodné stretnutie a poskytnú užívateľom STM ďalšie potrebné informácie pre spoľahlivé užívanie metódy v rôznych životných situáciách – napr. o nepravidelných cykloch, o pomoci pri snahe o počatie, orientovaní sa v plodnosti po pôrode či v prechode…. Súčasťou kurzu je aj súvislosť medzi manželským sľubom a manželskou čistotou a otázky manželskej sexuálnej etiky.
Účasť na úvodnom stretnutí je bezplatná. Kurzovný príspevok za ostatné dve stretnutia je na pár alebo jednotlivca spolu 20€. Termíny ďalších stretnutí sa dohodnú s účastníkmi na záver úvodného stretnutia.
     Vzhľadom k tomu, aby sa vybrali čo do veľkosti a pohodlia primerané priestory v ktorých sa bude kurz konať a organizátori mohli pripraviť pre účastníkov kurzu dostatočné množstvo pracovných materiálov, s ktorými budú na kurze pracovať, je potrebné na kurz sa vopred zaregistrovať zaslaním mailu na adresu: lpp@lpp.sk alebo glovatakovci@lpp.sk

Projekt – krížová cesta

           Mesto Trstená v spolupráci s farnosťou Trstená, v nasledujúcich rokoch plánujú zrealizovať výstavbu kultúrno – oddychovej zóny, súčasťou ktorej budú aj zastavenia krížovej cesty. Projekt bude realizovaný v lokalite kopca Bubeník. O zámere postaviť zastavenia krížovej cesty je informovaný aj spišský diecézny biskup, Mons. Štefan Sečka, ktorý nemá námietky voči tomu, aby sa farnosť Trstená podieľala na realizácii projektu. 
           Výroba jedného zastavenia trvá umelcom približne dva mesiace a spolu s osadením v pomerne náročnom teréne, stojí približne 10 tisíc EUR. Kto by chcel finančne podporiť toto dielo, môže tak spraviť individuálnym spôsobom. Oficiálna zbierka vo farnosti vyhlásená nebude.
           Zároveň prosíme o vaše modlitby na tento úmysel. 

Pán Boh zaplať! 

Juraj Spuchľák, dekan