Zbierka školských pomôcok už po 13. krát

          V lete na školu veľmi nemyslíme, no sú rodiny, ktoré sa na september musia finančne pripravovať už v lete. Aj preto sa Spišská katolícka charita rozhodla zapojiť do 13. ročníka Zbierky školských pomôcok.
           Cieľom je naplniť školské tašky žiakov zo sociálne slabších rodín, preto ak máte doma nevyužité ceruzky, farbičky, zošity či iné školské potreby, ktoré sú vašim deťom navyše alebo školskú tašku, z ktorej Vaše deti vyrástli, neváhajte a do 15. septembra ich môžete priniesť do jedného z viac ako 76 zberných miest po celom Slovensku. Ak nemáte cestu okolo, pomôcť môžete aj finančné prostredníctvom účtu SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211 alebo online na https://charita.darujme.sk/socialne-stipendium/.

Čo darovať?

  • písacie potreby,
  • zošity,
  • papiere,
  • rysovacie potreby,
  • výtvarné pomôcky,
  • školské tašky,
  • peračníky
  • funkčnú elektroniku (tablety, notebooky, telefóny, prostredníctvom ktorých môžu žiaci absolvovať vyučovanie dištančne)

 Darovať môžete aj elektroniku
          Situácia za posledné dva ročníky nás podporila v tom, aby sme zbierku rozšírili aj na elektroniku. Darovať tak môžete aj zachovalé, ale stále funkčné tablety, notebooky, či telefóny prostredníctvom ktorých môžu žiaci absolvovať vyučovane dištančne.  Touto výzvou apelujeme nielen na jednotlivcov, ale predovšetkým firmy a spoločnosti, ktoré každoročne vyraďujú tisícky zariadení.
           Slovenská katolícka charita koordinuje Zbierku školských pomôcok každý rok cez arci/diecézne a eparchiálne charity, ktoré poznajú konkrétne potreby ľudí v obciach či mestách z rôznych regiónov Slovenska. Za 12 rokov fungovania zbierky darovali Slováci deťom približne 150 000 školských pomôcok. Viac informácií nájdete na https://charitapomaha.sk/zbierka-skolskych-pomocok/.

Zberné miesta
Zoznam zberných miest stále dopĺňame, ak môže vaša farnosť poslúžiť ako zberné miesto, vyplňte, prosím, stiahnite si tabuľku na tomto linku: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15fCdqL41KDQpdfGkDpOY9pbv9v93A5nT
a po vyplnení ju pošlite na adresu:  katarina.havrilova@caritas.sk, 0910 852 389

Ďakujem vám za spoluprácu pri tejto zbierk.

S pozdravom,
Katarína Havrilová
PR oddelenie Spišskej katolíckej charity

Púť Muráň-Levoča

Pozývame mladých putovať a zažiť silu spoločenstva. V termíne 28.6. – 2.7.2022 sa uskutoční 31. ročník púte mladých pod názvom Muráň-Levoča.

Pravá sláva

          Sv. Bernard prirovnáva ľudskú dušu k vtákovi. Aj vták, aj duša majú po dve krídla. Jedným krídlom je príkaz lásky k Bohu a druhým príkaz lásky k blížnemu. Kto chce lietať, potrebuje obe krídla. Jedno krídlo na lietanie nestačí. Ani láska k Bohu bez lásky k blížnemu nie je pravou láskou. Platí zásada, že Boha, ktorého nevidíme, nemôžeme milovať, keď nemilujeme blížneho, ktorého vidíme. Láska k Bohu sa živí z lásky k blížnemu a láska k blížnemu nachádza svoj prameň v láske k Bohu.
          Aká však má táto láska byť?
          Svätý Augustín v Liturgii hodín hovorí: „Pán Ježiš vyhlasuje, že dáva svojim učeníkom nové prikázanie, podľa ktorého sa majú navzájom milovať. Hovorí: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom.“ 
          A nebolo toto prikázanie už v starom Božom zákone, kde sa píše: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“? Prečo teda Pán volá novým to, čo je už také staré? Či preto je novým prikázaním, že nás vyzlieka zo starého a oblieka v nového človeka? Nie každá láska obnovuje toho, kto počúva alebo skôr poslúcha, ale iba tá, ktorú Pán odlíšil od telesnej lásky, keď dodal: „Ako som ja miloval vás.“
           Takáto láska nás obnovuje, aby sme boli novými ľuďmi, dedičmi novej zmluvy, spevákmi novej piesne. Takáto láska, milovaní bratia, obnovila aj v minulosti dávnych spravodlivých, tak patriarchov a prorokov, ako neskôr svätých apoštolov, a ona aj teraz obnovuje národy a z celého ľudského pokolenia, rozšíreného po celom svete, tvorí a zhromažďuje nový ľud, telo novej snúbenice, nevesty jednorodeného Božieho Syna, o ktorej sa hovorí v Piesni piesní: „Kto je to tá, čo vystupuje v bielom?“ Isteže v bielom, veď je obnovená. A čím, ak nie novým prikázaním?“
          Evanjelium dnešnej nedele dáva zaznieť slovám Ježiša o ňom samom – ako bude oslávený – a veď hovorí o zrade, o umučení a smrti! To je mi sláva! – povieme nadnesene. A práve sláva – nie z tohto sveta a od ľudí, ale od Boha, pretože plnenie vôle Nebeského Otca sa v časovom slede dostáva v Ježišovom pozemskom živote do vrcholnej fázy naplnenia.
          Tam, kde je naša „kalvária“, tam je naša sláva – lebo je aj Božia – vždy plnenie Božej vôle. Tak nasledujeme Ježiša… To je pravá sláva našich rodín, otcov a matiek, detí, starých rodičov, kňazov, rehoľníkov. Hľadáme takúto alebo svetskú?

Juraj Spuchľák