Pochod za život

V nedeľu sa veriaci z Trstenej zúčastnili pochodu za život v Bratislave, kde bojovali za životy najmenších z nás. Atmosféra na pochode bola úžasná. Všetko to začalo sv. omšou v Inchebe s biskupmi celého Slovenska. Na pochode sme stretli aj nášho emeritneho biskupa Mons. Andreja Imricha. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pochodu zúčastnili. 

 Martin Tešla, kaplán

Trstenská organová jeseň 2019 – DAVID DI FIORE / USA

Nedeľa, 22. september 2019, 16. 00
Kostol sv. Martina
DAVID DI FIORE / USA

Claude Balbastre                                   Canonnade
(1724 – 1799)

Georg Friedrich Händel                     Organový koncert op. 4, č.5 F dur, HWV 293
(1685 – 1759)                                             Larghetto
                                                                           Allegro        
                                                                          Siciliana
                                                                          Gigue-Presto

Johann Sebastian                               Bach Fantázia a fúga g mol, BWV 542
(1685 – 1750)

Francois Couperin                             Messe pour les Paroisses
(1668 – 1733)                                         Fugue sur les jeux d´anches
                                                                        Récit de Chromhorne

César Franck                                         Pièce Héroique
(1822 – 1890)

Arr. Noel Rawsthorne                       Londonderry Air
(1929 – 2019)

Petr Eben                                                 Jób
(1929 – 2007) VII.                                Pokánie a prehliadnutie

John Bull                                                  Rondeau
(1562 – 1628)

Camille Saint-Saëns                            Cantabile Symphonique
(1835 – 1921)                                           z „Organovej symfónie“

Félix Alexandre Guilmant                   Final z I. Symfónie, op. 42
(1837 – 1911)

David di Fiore odštartoval svoju medzinárodnú kariéru pred 32 rokmi recitálom v Katedrále Notre-Dame v Paríži (1. marec 1987). V súčasnosti pôsobí na Katedre hudby Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde vyučuje hru na organe, dejiny organu a organovej literatúry, stavbu organa, improvizáciu, liturgickú hru a dirigovanie zboru. V Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans vo Francúzsku a následne na festivale Vivat Vox Organi v Banskej Bystrici oslávil v roku 2017 svoj jubilejný 1000. verejný koncert. Za posledných 32 rokov vystúpil na množstve organových festivalov v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Česku a Slovensku, ako aj vo Francúzsku a Taliansku. V Severnej Amerike účinkoval na festivaloch v Kanade, na medzinárodnom Festivale v Morelia v Mexiku (najstarší organový festival na západnej pologuli), na Medzinárodnom organovom festivale v Guadalajara, na Puerto Vallarta Arts Festival a organové recitály odohral v mnohým mestách USA. Jeho diskografia obsahuje CD nahrávku francúzskej hudby Les Amoureux de l‘Orgue, slovenské nahrávky The Grand Organ of the Castle Church in Kremnica, č. 1-3 (Slovart), recitály z Graz Orgelfest, DVD z jeho recitálu v rámci Trnavských organových dní 2008 (ed. M. Walcker-Mayer) a CD nahrávku jeho koncertu v Katedrále Sv. Martina v Bratislave (Tribus musicae). Jeho nahrávka cyklu „Jób“ od Petra Ebena s recitáciou v podaní herca a speváka Kamila Mikulčíka bude čoskoro vydaná vydavateľstvom Tribus Musicae. Všetkých osem častí tohto diela dvakrát predviedol na Slovensku a raz v USA. David di Fiore bol žiakom francúzskej organistky Odile Pierre. Ako sólista, dirigent, korepetítor a praktický organista pôsobil v katolíckej Arcidiecéze mesta Seattle, v Národnej asociácii metodistických hudobníkov a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od Národnej katolíckej vzdelávacej asociácie získal v Spojených štátoch ocenenie „Distinguished Graduate“. V Mexiku, v Rumunsku a na Slovensku bol ocenený za „mimoriadnu účasť“ na medzinárodných organových festivaloch. V roku 2009 získal ocenenie za svoj prínos pre organový svet a za jeho recitály, ktoré mu udelilo občianske združenie Ars Ante Portas. Americké združenie organistov (Seattle) mu udelilo vyznamenanie za jeho prínos k medzinárodnému šíreniu umenia.

Film Vojtaššák na filmovom festivale v Benátkach!

     Na medzinárodnom Filmovom festivale v Benátkach bol premietnutý film o slovenskom biskupovi Jánovi Vojtaššákovi.
     Dňa 29.8.2019 sa počas medzinárodného Filmového festivalu v Benátkach uskutočnila prezentácia dokofilmu Vojtaššák gli anni barbari (Vojatššák barbarské roky) talianskych režisérov Alberta di Giglia a Luigiho Boneschiho.
Pozri na: http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=11&val=628

Vzácna návšteva pracovníkov rádia LUMEN

     Streda 18.9.1029 bola pre našu farnosť výnimočná, a to hneď z dvoch dôvodov.
     Tým prvým bola vzácna návšteva pracovníkov rádia LUMEN, ktorí prišli pozdraviť a poďakovať sa svojmu bývalému kolegovi a riaditeľovi vdp. Jurajovi Spuchľákovi. Ich návšteva práve tento deň určite nebola náhodná, pretože náš pán dekan v tento deň oslavuje aj svoje narodeniny, a to je druhý dôvod, prečo táto streda bola výnimočná pre celú našu farnosť.
     Pán dekan spolu so svojimi bývalými kolegami  o. Pavlom Jurčagom a  o. Jánom Krupom slávil sv. omšu, pri ktorej privítal vzácnych hostí.  Po sv. omši ich jednotlivo predstavil a prenechal im slovo. Veriaci sa dozvedeli mnohé zaujímavosti z ich práce – fungovanie rádia prostredníctvom ich pozícií, zabezpečovania chodu…
     Touto cestou ďakujem našim hosťom za ich milú návštevu, prajem im v mene farníkov veľa Božieho požehnania a pomoci pri ich tak potrebnej a zodpovednej práci pre nás všetkých.
     Zároveň želám nášmu duchovnému otcovi Jurajovi k jeho narodeninám, aby všetky roky strávené v našej farnosti boli preňho príjemnou cestou smerujúcou k nášmu Nebeskému Otcovi.  Boh Vás žehnaj a ochraňuj!

Andrea Šprláková