Pozvanie na koncert

Dňa 13.09.2019 o 19.00  sa uskutoční v našom farskom kostole sv. Martina koncert učiteľského speváckeho zboru Ozvena. Vystúpia s kvalitným repertoárom. Vstupné je dobrovoľné.

 

Národný pochod za život 2019

Prosíme pútnikov na Národný pochod za život,  nahláste sa v sakristiách kostolov – do nedele 08.09.2019.

Deň tretieho Národného pochodu za život je na dosah. Uskutoční sa 22. septembra 2019 v Bratislave.
Na úvod dve novinky: 
1.) miestom zhromaždenia Národného pochodu nebude Námestie SNP, ale Námestie slobody
2.) nedeľné dopoludňajšie sv. omše podľa diecéz budú nahradené spoločnou sv. omšou v Inchebe o 10:00 za účasti všetkých biskupov.

PARKOVANIE
Odporúčame využiť parkovisko v areáli Incheby, bezprostredne pri moste SNP. Či už prídete do Bratislavy autobusom alebo autami, veľmi nám pomôže, ak sa zaregistrujete na tomto linku:  https://pochodzazivot.sk/dolezite-informacie-a-kontakty/  

UBYTOVANIE
Bohatý sprievodný program Národného pochodu za život začína v piatok (filmy, diskusie, koncerty,..) a vyvrcholí v sobotu večer (sv. omšou v Dóme o 18:00 a následným otváracím programom v Inchebe).  Preto sa oplatí prísť do Bratislavy už skôr. Ak máte ťažkosť so zabezpečením ubytovania, ponúkame Vám lacné ubytovanie v školách. Viac na tomto linku:  https://pochodzazivot.sk/dolezite-informacie-a-kontakty/  

CHARAKTER POCHODU – PRÍPRAVA
Hlavný program na Námestí slobody začne o 13:30. Pochod odštartuje o 14:30. Trasa pochodu je dlhá 2,2 km. Náš vonkajší prejav má charakterizovať radosť, oslava, vízia, hrdosť, odhodlanie i úcta. Preto dajte dokopy šikovných ľudí a navonok vyjadrite váš odkaz „za život“: pripravte si pekné transparenty, melodicky zhudobnite jednoduché pro-life heslá, vyberte vhodné rytmické piesne. Vezmite so sebou prenosné ozvučenie, aby vašu skupinu bolo počuť. Pribaľte aj gitaru alebo iné nástroje. Jednoducho, nech vaša skupina vyžaruje radosť a život.

s úctou, Dušan Škurla

& duchovná sekcia prípravného tímu NPzŽ

SMÚTOČNÝ OZNAM

Dňa 30. augusta 2019 vo veku nedožitých 93 rokov, posilnená sviatosťami, zomrela pani Kristína Galisová, rod. Šprláková, matka pána biskupa Tomáš Galisa.
Svätá omša s pohrebnými obradmi začne v utorok 3. septembra 2019 o 14.00 h vo Farskom kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach.
Nech odpočíva v pokoji!

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Nový študijný program zameraný na tajomstvo svätej omše

     Veriaci človek sa zvyčajne každú nedeľu, často však aj viackrát v týždni, zúčastňuje slávenia svätej omše. Svätá omša sa vyznačuje bohatstvom symboliky a úkonov, pričom nie vždy poznáme do hĺbky ich pôvod, funkciu a význam. Katolícka univerzita ponúkne v akademickom roku 2019/2020 v rámci Univerzity tretieho veku nový vzdelávací program s názvom „Tajomstvo svätej omše“.
     „Hoci sa ako veriaci ľudia pravidelne zúčastňujeme svätej omše, neraz jej symboly a úkony dobre nepoznáme. Chceme napomôcť účastníkom lepšie porozumieť a aktívnejšie a zbožnejšie prežívať svätú omšu,“ približuje nový študijný program PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. prorektorka pre vzdelávanie.
     Pôjde o jednoročný cyklus 14-tich prednášok, ktorých cieľom bude priblížiť pôvod svätej omše, jej vývoj v priebehu dejín, štruktúru a hlavné časti. Účastníci sa oboznámia aj s liturgickým priestorom, bohoslužobnými predmetmi a liturgickým oblečením.
Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka v rámci Univerzity tretieho veku aj ďalšie zaujímavé vzdelávacie programy, a to nielen v Ružomberku, ale aj v Poprade a Košiciach.

Prihlásiť sa môže každý nad 40 rokov do 15. septembra 2019. Prihlášku a viac informácií nájdete na www.utv.ku.sk.