Duchovná obnova chlapcov

          Ponúkame možnosť pre vašich miništrantov, ale aj ďalších mladých chlapcov stredoškolákov, vysokoškolákov, prísť na duchovnú obnovu na Spišskú Kapitulu.
Viac informácií nájdete tu: Duchovná obnova pre chlapcov
Samozrejme, že záujemcov potom budeme kontaktovať a všetko prispôsobíme situácii, ktorá bude v tom čase aktuálna – čo sa týka Covidu. Pán Boh zaplať.
 
ODPORÚČAM POZRIEŤ
 
Martin Majda
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

Oznam pre deň 02.11.2021 o vysluhovaní svätého prijímania na spomienku na Všetkých verných zosnulých

Trstená:
Dňa 02.11.2021 budú sväté omše ako v nedeľu s predpísanými úmyslami – Svätého Otca a za duše v očistci. Pre zachovanie súčasných opatrení a umožnenie získania odpustkov a najmä možnosť zjednotiť sa s Pánom v Eucharistii budeme vysluhovať Sväté prijímanie:
V Trstenej 02.11.2021 od 16.00 do 16.30 – po stretnutí s birmovancami.
 
Zábiedovo:
Dňa 02.11.2021 budú sväté omše ako v nedeľu s predpísanými úmyslami – Svätého Otca a za duše v očistci. Pre zachovanie súčasných opatrení a umožnenie získania odpustkov a najmä možnosť zjednotiť sa s Pánom v Eucharistii budeme vysluhovať Sväté prijímanie:
V Zábiedove 02.11.2021 na Dolnom cintoríne od 16.30 do 17.00 – po skončení pobožnosti za duše v očistci a požehnaní pomníka Nenarodeným deťom.

Ohlášky 31.10.2021

Erik Ozgyin, syn Gabriela a Renáty, rodenej Kollárovej, narodený v Trstenej, bývajúci v Trstenej, a

Jana Medvecká, dcéra Viktora a Anny, rodenej Kučerovej, narodená v Trstenej, bývajúca v Trstenej;

ohlasujú sa druhý raz.