Vzácna návšteva pracovníkov rádia LUMEN

     Streda 18.9.1029 bola pre našu farnosť výnimočná, a to hneď z dvoch dôvodov.
     Tým prvým bola vzácna návšteva pracovníkov rádia LUMEN, ktorí prišli pozdraviť a poďakovať sa svojmu bývalému kolegovi a riaditeľovi vdp. Jurajovi Spuchľákovi. Ich návšteva práve tento deň určite nebola náhodná, pretože náš pán dekan v tento deň oslavuje aj svoje narodeniny, a to je druhý dôvod, prečo táto streda bola výnimočná pre celú našu farnosť.
     Pán dekan spolu so svojimi bývalými kolegami  o. Pavlom Jurčagom a  o. Jánom Krupom slávil sv. omšu, pri ktorej privítal vzácnych hostí.  Po sv. omši ich jednotlivo predstavil a prenechal im slovo. Veriaci sa dozvedeli mnohé zaujímavosti z ich práce – fungovanie rádia prostredníctvom ich pozícií, zabezpečovania chodu…
     Touto cestou ďakujem našim hosťom za ich milú návštevu, prajem im v mene farníkov veľa Božieho požehnania a pomoci pri ich tak potrebnej a zodpovednej práci pre nás všetkých.
     Zároveň želám nášmu duchovnému otcovi Jurajovi k jeho narodeninám, aby všetky roky strávené v našej farnosti boli preňho príjemnou cestou smerujúcou k nášmu Nebeskému Otcovi.  Boh Vás žehnaj a ochraňuj!

Andrea Šprláková

Pozvanie na koncert

Dňa 13.09.2019 o 19.00  sa uskutoční v našom farskom kostole sv. Martina koncert učiteľského speváckeho zboru Ozvena. Vystúpia s kvalitným repertoárom. Vstupné je dobrovoľné.

 

Národný pochod za život 2019

Prosíme pútnikov na Národný pochod za život,  nahláste sa v sakristiách kostolov – do nedele 08.09.2019.

Deň tretieho Národného pochodu za život je na dosah. Uskutoční sa 22. septembra 2019 v Bratislave.
Na úvod dve novinky: 
1.) miestom zhromaždenia Národného pochodu nebude Námestie SNP, ale Námestie slobody
2.) nedeľné dopoludňajšie sv. omše podľa diecéz budú nahradené spoločnou sv. omšou v Inchebe o 10:00 za účasti všetkých biskupov.

PARKOVANIE
Odporúčame využiť parkovisko v areáli Incheby, bezprostredne pri moste SNP. Či už prídete do Bratislavy autobusom alebo autami, veľmi nám pomôže, ak sa zaregistrujete na tomto linku:  https://pochodzazivot.sk/dolezite-informacie-a-kontakty/  

UBYTOVANIE
Bohatý sprievodný program Národného pochodu za život začína v piatok (filmy, diskusie, koncerty,..) a vyvrcholí v sobotu večer (sv. omšou v Dóme o 18:00 a následným otváracím programom v Inchebe).  Preto sa oplatí prísť do Bratislavy už skôr. Ak máte ťažkosť so zabezpečením ubytovania, ponúkame Vám lacné ubytovanie v školách. Viac na tomto linku:  https://pochodzazivot.sk/dolezite-informacie-a-kontakty/  

CHARAKTER POCHODU – PRÍPRAVA
Hlavný program na Námestí slobody začne o 13:30. Pochod odštartuje o 14:30. Trasa pochodu je dlhá 2,2 km. Náš vonkajší prejav má charakterizovať radosť, oslava, vízia, hrdosť, odhodlanie i úcta. Preto dajte dokopy šikovných ľudí a navonok vyjadrite váš odkaz „za život“: pripravte si pekné transparenty, melodicky zhudobnite jednoduché pro-life heslá, vyberte vhodné rytmické piesne. Vezmite so sebou prenosné ozvučenie, aby vašu skupinu bolo počuť. Pribaľte aj gitaru alebo iné nástroje. Jednoducho, nech vaša skupina vyžaruje radosť a život.

s úctou, Dušan Škurla

& duchovná sekcia prípravného tímu NPzŽ

SMÚTOČNÝ OZNAM

Dňa 30. augusta 2019 vo veku nedožitých 93 rokov, posilnená sviatosťami, zomrela pani Kristína Galisová, rod. Šprláková, matka pána biskupa Tomáš Galisa.
Svätá omša s pohrebnými obradmi začne v utorok 3. septembra 2019 o 14.00 h vo Farskom kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach.
Nech odpočíva v pokoji!