2. Stretnutie mladých s Jánom Pavlom II.

Ahoj mládež!!
Srdečne Vás pozývame 23. – 24. augusta 2013 do Oravskej Polhory na „2. Stretnutie mladých s Jánom Pavlom II.“ V tomto roku sa koná už 17. ročník výstupu na Babiu horu, spojené so stretnutím mládeže. Chceme si spolu zaspomínať a sprítomniť nezabudnuteľného Svätého otca, ktorý miloval mládež a prosiť spolu s ním za mladých.

miesto: Oravská Polhora 
čas: začíname 23. augusta 2013 o 16:00 hod. vo farskom kostole
ubytovanie: stačí karimatka a spacák (50m je škola, kde budú pripravené triedy) :D
strava: piatok večera (čosi aj z vašej kapsy), budú však aj langoše, makovníky,…
            sobota ráňajky – klobása pre zaregistrovaných a tých, čo budú nocovať v škole
                        obed – guľáš pre všetkých
vstupné: zadarmo!!!

registrácia cez emailstretnutiepolhora@gmail.com (meno, priezvisko, adresa, vek /pre mladších ako 18 r. písomné povolenie rodiča/)

Škapuliarska púť

V sobotu 13.7. začala svätou spoveďou príprava na našu Škapuliarsku púť v Trstenej. Ako po dlhé roky, aj tento rok, slávnosť trvala niekoľko dní. Večernú svätú omšu celebroval náš pán farár Jaroslav Chovanec. V homílii vyzdvihol Pannu Máriu ako pravú a jedinú cestu k Ježišovi. Po nej pokračoval program vystúpeniami zborov, krížovou cestou v podaní farského ochotníckeho divadla, nočnou adoráciou.

Na slávnostnej nedeľnej sv. omši, ktorú celebroval excelencia Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita, neobišiel pravú podstatu Panny Márie ako Matky Boha, teda tej, ktorá nás privádza k svojmu synovi, ako na to poukázal aj pán farár. Tiež sme uvítali aj excelenciu Mons. Štefana Sečku, nášho spišského biskupa, ďalších kňazov a pútnikov nielen z našej filiálky zo Zábiedova, ale aj z Brezovice s vdp. farárom Jaroslavom Rusnákom a Suchej Hory s vdp. dekanom Michalom Tondrom. V poobedňajších hodinách nás obohatil festival Spievajme Márii.

Bodkou za našou tradičnou slávnosťou boli sv. omše v utorok, kedy sa slávila spomienka Preblahoslavenej Panny  Márie  Karmelskej.

Každý z nás si aj z tohtoročnej púte určite  odniesol do svojho ďalšieho života nejakú myšlienku, pravdu, poučenie, poslal k našej Nebeskej Matke nejednu prosbu, poďakovanie. Nezabúdajme však aj naďalej zhromažďovať pravé bohatstvo, ktoré nás dovedie do nášho cieľa, podľa pravdivého upozornenia Jeho excelenciou Mons. Babjakom, ktorý citoval  Sv. Otca, že: „Nikdy som nevidel sťahovací kamión za pohrebným sprievodom.“

Andrea Šprláková
Foto : Štefan Žembéry